sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Socialrådgiver Narsaq

Kommune Kujalleq

Narsaq
Ikkunneqarpoq: 08-12-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 31-12-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85162267
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge

Socialrådgiver søges til Underretningsteamet under Børne, Unge og familieafdelingen i Narsaq

GENOPSLAG:

Børn og Unge afdelingen i Narsaq søger en socialrådgiver med erfaring inden for myndighedsområdet. Så er du engageret, helhedsorienteret og ser muligheder i stedet for begrænsninger er du måske vores nye kollega? Stillingen er til besættelse 01. februar 2024 eller snarest efter aftale.

I børn og unge teamet Narsaq varetages al sagsbehandling fra modtagelsen af en underretning til opstart af en støtteforanstaltning og opfølgninger herefter, hvilket giver mulighed for en alsidig og varieret sagsbehandling.

Vi forestiller os, at du:

 • er uddannet socialrådgiver eller har anden relevant uddannelse
 • har flere års erfaring på Børneområdet og brænder for myndighedsarbejdet
 • er skarp på børnestøtteloven og anden relevant gældende lovgivning vedr. døgninstitutionsanbragte
 • er du har gode kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt
 • er nytænkende og løsningsorienteret
 • kan arbejde selvstændigt samt samarbejde med forældre og relevante samarbejdspartnere
 • Dobbeltsproget på (grl/dk)


Dine arbejdsopgaver er varetage al sagsbehandling inden for underretning fx:

 • Modtagelse og journalisering af indkomne underretninger
 • Kvittering for modtagelse af underretning til underretter
 • Foretage 24 timers vurderinger af indkomne underretninger
 • Afholde partshøringer
 • Afholde børnesamtaler
 • Koordinering af og deltagelse i netværksmøder
 • Udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser
 • Udarbejdelse af handleplaner
 • Udarbejdelse af vurderinger og afgørelser
 • Iværksættelse af støtteforanstaltninger
 • Laver henvisninger til fx familiecenteret
 • Overholde notatpligt og diverse tidsfrister der er lovgivningsbestemt efter gældende lovgivning og bekendtgørelser.
 • Afholde opfølgning på indsatser
 • Udarbejde økonomiske beregninger i forbindelse med anbringelser
 • Behandling af alle ansøgninger i henhold til børnestøtteloven herunder fx familieplejetilladelse, husrestance og andet økonomisk.
 • Sagsbehandle ud fra relevant gældende lovgivning jf. Børnestøtteloven, forvaltningsloven, sagsbehandlingsloven
 • Indstiller sager til sags møde drøftelser og til i tværfagligt samarbejdsudvalg
 • Behandler dem videre i henhold til udvalgets anbefalinger og de beslutninger der bliver truffet på sagsmøder (herunder vedr. støtteforanstaltninger og anbringelser).
 • Udarbejde indstillinger til Socialudvalg


Straffeattest/Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest/børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en straffeattest/børneattest.

Straffeattest/børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.


Vi tilbyder:

Et udfordrende job med mange muligheder for selv at præge indholdet og med et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads, hvorpå vi bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.


Vi tilbyder dig et job med mulighed for indflydelse, ansvar og udvikling på børneområdet. Ud over et job, som du i særdeleshed har mulighed for at præge og forme, så får du mulighed for at opleve den grønlandske kultur og natur på helt tæt hold.


Løn - og ansættelsesvilkår, vil ske i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat for Socialrådgivere og sagsbehandlere ansat under Selvstyret og de Grønlandske kommuner.


Der stilles personalebolig til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler.

Ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning – og efter mindst 3 års ansættelse - fratrædelse og bohaveflytning ifølge gældende regler.


Yderligere oplysninger om stillingen samt stillingsbeskrivelse kan indhentes Ledende socialrådgiver Margrethe Kristoffersen e-mail makr@kujalleq.gl


Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades med PDF-fil, skal være i hænde via kommunens hjemmeside senest den 31. december 2023.


BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller e-mails, send venligst din ansøgning med PDF-fil elektronisk ved stillingsopslaget.


Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia