sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sisimiut søger leder til børnehaven Nuka Kangerlussuaq

Qeqqata Kommunika

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 24-09-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-10-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82709696
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge

Arbejds- og ansvarsområder:

Du skal være medansvarlig i at følge Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, samt arbejde ud fra retningslinjer som kan findes i Qeqqata Kommunia hjemmeside vedr. Qeqqata Kommunia politiske visioner, børne- og ungepolitik- og pædagogiske målsætninger.

Vi vil forsøge at skabe en hverdag, når der er balance mellem genkendelighed baseret på daglig rytme/tidsfornemmelse & uforudsigelighed baseret på børnenes indflydelse af institutionens kultur. Der er vigtigt at vi sammen får opbygget en sund & udviklende institution for alle bruger af Nuka. Derfor bliver arbejdsmiljøet vægtet højt.

Vores værdier i Nuka er:

· Den anerkendende pædagogik

· At bruge naturen som et pædagogisk redskab

· At lære børnene respekt for forskellighed

· At skabe trygge omgivelser for børnene, som giver plads til udvikling

Vi kan tilbyde:

· En arbejdsplads hvor du har mulighed for at tage ansvar og påvirke institutionen

· En aktiv arbejdsplads, hvor vi bruger de flotte omgivelser

· Stuer med passende opgaver & godt samarbejde med kolleger

· Mulighed for at deltage i kurser & uddannelse

· Engagere forældre & søde børn

Vi forventer:

· At du er uddannet pædagog eller har en socialhjælper uddannelse

· At du kan skabe noget nyt

· At du er initiativrig & kan tage ansvar

· Ar du er villig til at indgå i pædagogiske diskussioner om vores arbejd

· At du kan sætte grænser overfor børn

· Ar du er imødekommende og positiv overfor børn, personale og forældre

· At du er helhedsorienteret og inspirationssøgende

· At du er stabil og motiveret

· At du tager ansvar og er engageret i dit arbejde

· At du er samarbejdsvillig og finder det vigtigt at samarbejde

· At du er initiativrig og nytænkende

· Positiv/ frisk og fuld af gåpåmod

· Sprog - grønlandsk og dansk

· At du kan benytte IT/ udstyr

· Du er åben for nye tiltag, imødekommende

· At du arbejder ud fra anerkendende pædagogik.

· At du er stabil

Vi tilbyder

· Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejse i forbindelse med tiltrædelse og bohaveflytning, i henhold til de til enhver gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og din forhandlingsberettigede organisation

· Personalebolig souschef og pædagog, for hvilke der betales husleje m.v. efter gældende regler

· Adgang til gratis fitness

· Gode arbejdsvilkår

· Godt samarbejde mellem personale og forældre

· Gode kollegaer

Straffe- og Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Start dato: 1. november 2021 eller efter nærmere aftale.

Oplysninger kan indhentes hos:

Fungerende leder Ingrid Larsen Kruse telefon 84 11 75

E-mail: ilkr@qeqqata.gl


Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Daginstitutionschef Amos Frederiksen tlf. +299 86 74 02, e-mail: amfr@qeqqata.glInuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia