sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Murer

A/S PSE 14 nr. 1197

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 18-04-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-05-2019
Suliffissamut ID normut: 329958156
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Håndværk og byggeri
Atorfiup taaguutaa: Murer
Ilinniagaq: Murer
Misilittakkat - Annertunerusumik: Murerarbejde
Oqaatsit:
Dansk Forstå
Polsk Læse/ tale/ skrive

Facaderenovering med pudsning og flisearbejde

 

 Ansøger ejer egne ejendomme i Nuuk og arbejdet består i vedligeholdelse af en kontorbygning. 

Arbejdsområdet omfatter:
  • Varetagelse af vedligehold med udskiftning af fliser, pudsning af sokler og opsætning af fliser. 
Arbejdet er selvstændigt og kræver erfaring.  

Kvalifikationer:
  • Uddannet murer. 
  • Arbejdstiden er 40 timer pr. uge.

Løn og ansættelsesforhold:
(Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.)

Bolig
(Der anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.)

Ansøgningsfristen er d. 15. marts 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte: (indsæt navn, mobil/tlf, e-mail) (Ønsker du yderligere information om Grønland, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under rekruttering.)

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Nuna Nuan
Nuuk
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk