sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Atorfik ikkussara / Mit Job

QM Recruitment

Narsaq
Ikkunneqarpoq: 02-12-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 26-12-2023
Suliffissamut ID normut: 331578754
Suliffiup suussusaa: Vikar/barsel
Suliassaqarfik: Hotel og restauration
Atorfiup taaguutaa: Kok
Ilinniagaq: Kok
Misilittakkat - Annertunerusumik: Køkkenassistance
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Engelsk Læse/ tale
Spansk Forstå
Grønlandsk Læse/ tale

Vi søger en dedikeret kok til vores team på Hotel Narsarsuaq med ansættelse hurtigst muligt. Vores ideelle kandidat vil være en dygtig og faglært kok, der har erfaring inden for branchen. Her er nogle af de vigtigste kvalifikationer og egenskaber, vi leder efter:

 

 1. Faglært med erfaring: Vi foretrækker en kok med en solid uddannelse og relevant erhvervserfaring, der kan træde ind og bidrage til vores køkken med det samme.
 2. Sprogkundskaber: Det er vigtigt, at du kan kommunikere på dansk og engelsk. Hvis du har kendskab til grønlandsk og spansk, ser vi det som en stor fordel.
 3. Udadvendt og multitasking: Du skal være udadvendt og i stand til at jonglere med flere opgaver samtidigt. Vores køkken kan være travlt, og du skal kunne håndtere det med lethed.
 4. Ledelseserfaring: Hvis du har tidligere erfaring med ledelse eller er villig til at påtage dig lederroller, vil det være en fordel. Du skal kunne lede ufaglærte medarbejdere og elever i dagligdagen.
 5. Kendskab til grønlandske råvarer og klassiske retter: Du bør have kendskab til grønlandske råvarer og være i stand til at forberede klassiske grønlandske retter.
 6. A la carte og fadanretninger: Erfaring med at tilberede både a la carte og fadanretninger er nødvendig.
 7. Mise En Place: Evnen til at være foran med Mise En Place og daglig klargøring til dagens retter er afgørende for at opretholde effektiviteten i køkkenet.
 8. Servicemindet og samarbejdsevner: Du skal have gode samarbejdsevner og være servicemindet over for både kolleger og gæster.
 9. Løsningsorienteret: Evnen til at finde løsninger på udfordringer og arbejde selvstændigt er vigtig.
 10. Pålidelighed: Du forventes at møde til tiden og opretholde høj fødevarehygiejne og fødevaresikkerhed.
 11. Indkøb: Du vil have ansvar for at bestille salater og andre forsyninger til ugens forbrug.
 12. Variabelt arbejdstid: Vær forberedt på skæve og skiftende arbejdstider, inklusive arbejde i weekender i streg.
 13. Længere ophold: Du skal være indstillet på at arbejde på Hotel Narsarsuaq i mindst 30 dage, og gerne længere, ideelt set 60 dage.

Hvis du mener, at du opfylder disse kvalifikationer og egenskaber, og er klar til at blive en del af vores team på Hotel Narsarsuaq, så opfordrer vi dig til at ansøge om stillingen. Vi ser frem til at høre fra dig og byde dig velkommen til vores kulinariske eventyr.

----

We are looking for a dedicated chef for our team at Hotel Narsarsuaq with employment as soon as possible. Airfare and accommodation offered!

Our ideal candidate will be a skilled chef with industry experience. Here are some of the key qualifications and attributes we are looking for:

 

 1. Skilled with experience: We prefer a chef with a solid education and relevant work experience who can step in and contribute to our kitchen immediately.
 2. Language skills: It is important that you can communicate in Danish and English. If you have knowledge of Greenlandic and Spanish, we see it as a great advantage.
 3. Outgoing and multitasking: You must be outgoing and able to juggle multiple tasks simultaneously. Our kitchen can be busy and you need to be able to handle it with ease.
 4. Management experience: If you have previous management experience or are willing to take on leadership roles, it will be an advantage. You must be able to manage unskilled employees and students in daily life.
 5. Knowledge of Greenlandic ingredients and classic dishes: You should have knowledge of Greenlandic ingredients and be able to prepare classic Greenlandic dishes. If not you’ll be able to learn while working.
 6. A la carte and table settings: Experience in preparing both a la carte and table settings is required.
 7. Mise En Place: The ability to be ahead with Mise En Place and daily preparation for the day's dishes is essential to maintain efficiency in the kitchen.
 8. Service minded and collaborative skills: You must have good collaborative skills and be service minded towards both colleagues and guests.
 9. Solution-oriented: The ability to find solutions to challenges and work independently is important.
 10. Reliability: You are expected to show up on time and maintain high food hygiene and food safety.
 11. Purchasing: You will be responsible for ordering salads and other supplies for the week's consumption.
 12. Variable working hours: Be prepared for irregular and changing working hours, including working weekends on a regular basis.
 13. Longer stay: You must be willing to work at Hotel Narsarsuaq for at least 30 days, and preferably longer, ideally 60 days.

 

If you believe that you meet these qualifications and characteristics and are ready to become part of our team at Hotel Narsarsuaq, we encourage you to apply for the position. We look forward to hearing from you and welcoming you to our culinary adventure.

 

You can press the link and apply!

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia