sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Meeqqerisoq isumaginninermullu ikiortit marluk Paarsisor-mut / 2 Barne- og socialmedhjælper til Paarsisor

Kommuneqarfik Sermersooq

Ittoqqortoormiit
Ikkunneqarpoq: 10-11-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-12-2023
Suliffissamut ID normut: 331581033
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Social- og sundhedsassistent/hjælper
Ilinniagaq: Socialhjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Børnepasning, faglært, Vuggestue, Børnehave, Samarbejde
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Integreret Institution Paarsisor er normeret til 30 børn for 0-2 årige og 3-6 årige. Personalenormeringen er på 9 personale og fordelt som følger: Leder, souschef, 1 pædagog, 2 barne- og socialmedhjælper, 2 medhjælpere, 1 rengøringsdame og 1 køkkenassistent.

Paarsisor har åbent fra kl. 7.30 til 16.30.

 

Vi forventer at du:

·Er uddannelse som barne- og socialmedhjælper

·Er åben og positiv

·Er engageret og imødekommende

·Har en god samarbejdsevne

·Er stabil og fleksibel

 

Vi tilbyder:

·Udviklende arbejdsplads

·Glade børn og forældre

·Positive og respekts fulde kollega

·Udendørs aktiviteter - vinter - sommer

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

 

Kendetegn:

Engagerede, omsorgsfulde og positive personaler.

Tager udgangspunkt i barnet i centrum, i samarbejde med forældrene.

Stabile personaler.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til leder Lone Madsen, tlf. +299 36 78 90 eller e-mail: lone@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 1033-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 1. december 2023

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia