sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Perorsaanermik Ilinniarfik pedel-imik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Ilulissat
Ikkunneqarpoq: 14-11-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-12-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85093296
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Håndværk og byggeri

Socialpædagogisk Seminarium søger en pedel pr.01.01.2024

Opgaverne er:

  • At deltage i seminariets almindelige service- og pedelarbejde - herunder også i de tilknyttede kollegier, åbning og låsning af seminariet, snerydning samt kørsel af elever ved ankomst m.v.
  • Håndværksmæssig indsigt vil være en fordel.
  • Vi forestiller os, at du er i besiddelse af nogen pædagogisk erfaring, og at du har lyst til at samarbejde med og omgås unge under uddannelse.
  • Du skal regne med skiftende arbejdstider
  • Du skal have kørekort.

Ved PI/SPS Ilulissat er vi omkring 45 ansatte, heraf er vi 6 ansatte til servicering af kollegierne samt seminarierne.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås hos kollegieinspektør Niels Davidsen
tlf. 38 35 50, e-mail: allaffik@pi.sps.gl

Skriftlig ansøgning skal være os i hænde senest: 11. december 2023 kl.15:00

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia