sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Allagarsiuteqqitaq - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivik isumaginnermik siunnersortissarsiorpoq / Genopslag - Forvaltning for Børn og Familie Paamiut søger en socialrådgiver/ sagsbehandler

Kommuneqarfik Sermersooq

Paamiut
Ikkunneqarpoq: 19-09-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 06-10-2023
Suliffissamut ID normut: 331578356
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet
Atorfiup taaguutaa: Socialrådgiver
Ilinniagaq: Prof. bach. socialrådgivning
Misilittakkat - Annertunerusumik: Socialrådgivning, Samarbejde, Arbejdskoordinering
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Stillingen er en fuldtidsstilling som sagsbehandler inden for myndighedsområdet som arbejder med børn og unge.

Arbejdstiden er fra mandag – fredag (40 timer om ugen).

Dine opgaver vil primært bestå af:


· Sagsbehandling af børnesager, blandt andet journalisering af alle relevante oplysninger

· Indhentning af relevante oplysninger til relevante instanser afhængig af formålet og behovet

· Udarbejdelse, revidering af handleplan og vurdering om de igangværende foranstaltninger fortsat er de rette for familien

· Henvisning og visitering til relevante instanser afhængig af formålet og behov

· Foretage samtaler med borgere, børn og samarbejdspartner

· Koordineringsarbejde i forbindelse med visitationer, samværsaftaler, netværksmøder, familierådslagning, anbringelser, ændring af anbringelse, hjemgivelse m.m.

· Vurdering om en anbringelse skal iværksættes. Ved iværksættelse skal der laves en plan for nænsom anbringelse i tæt samarbejde med forældrene og anbringelsesstedet.

· Behandling af forskellige former for ansøgninger, herunder merudgifter, projekter, besøgsrejse, efterskoleophold, højskoleophold, ændring af anbringelse, hjemgivelse, efterværn m.m.

· Foretage årligt tilsyn med anbragte børn og unge

· Udarbejde støtteskrivelse til evt. psykiatri, Velfærdsforvaltningen, eller andre instanser.

· Udarbejdelse af socialfaglig undersøgelse

· Efterleve og anvende gældende regelsæt såvel som interne kompetenceplaner og retningslinjer

· Deltage i sparringsmøder for at sikre ensartet faglig tilgang i det daglige arbejde

· Bidrage til et respektfuldt og konstruktivt samarbejde i teamet, afdelingen og forvaltningen samt med eksterne samarbejdspartner

· Indgå i Underretningsvagten udenfor normal arbejdstid

· Andre opgaver efter aftale med afdelingsleder


Du vil som sagsbehandler have ansvar for din egen sags stamme på omkring 30-50 sager, afhængig af personaleressourcer. Du har blandt andet ansvaret for, at der etableres et godt samarbejde med både vores interne samarbejdspartnere, Ungecenter, plejefamiliekonsulenter) og eksterne samarbejdspartnere (Politiet, sundhedsvæsen, skolerne, daginstitutioner, døgninstitutioner, plejefamilie, m.m.).

Derudover har du ansvaret for, at lovgivningen inden for området overholdes.

Der er gruppesupervision med teams 1 gang om måneden, hvor der også er mulighed for individuel supervision efter behov. Derudover er der tæt samarbejde med afdelingslederen i forbindelse med faglig sparring.

Der er mulighed for at tage på kursus og videreuddannelse, hvis der er relevant for det daglige arbejde.


Kandidaten:

Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver, eller inden for socialområdet, og har et bredt kendskab til sagsbehandling af børnesager, blandt andet i journalisering af relevante oplysninger efter samtaler, afholdelse af møder og ved modtagelse af forskellige former for skrivelse.

Vi forventer, at du er vant til at foretage forskellige former for samtaler, er tillidsvækkende, ikke tilbageholdende, og gerne har kendskab til forskellige former for samtaleteknikker med borgere, børn og samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at du har ambitioner og brænder for faget. Kan arbejde selvstændigt, og kan indgå i et team, hvor samarbejde er nøgleordet. Du skal være omstillingsparat, tilgængelig og psykisk robust, da dagene kan være noget uforudsigelige. Du vil blive en del af udviklingen af forvaltningen, hvor vi forventer, at du er løsningsorienteret og kan fremkomme med konstruktiv kritik.

I forbindelse med, at arbejdet består af omkring 80 % administration, skal du have et godt kendskab til brugen af it-systemer, og være god til at formulerer dig skriftligt.

Der kan forventes, at der kan være rejseaktiviteter i forbindelse med tilsyn, så derfor skal du også kunne deltage


Forvaltningen for Børn og Familie:

Forvaltningen for Børn og Familie varetager myndighedsområdet, og er fordelt i to teams, som laver alle sagsbehandling for børn og familie. Opgaverne varetages af alle sagsbehandlerne, blandt andet udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser, udarbejdelse af handleplaner, arbejder med forebyggelse, og varetager sags, arbejder med anbragte børn og unge i plejefamilier eller døgninstitutioner samt efterværn.

Underretningsvagten og akutvagten modtager alle underretninger for hele kommunen, og behandler dem. Derudover har de sags stammer, hvor der er igangsat foranstaltninger. Handicapteamet arbejder med børn og unge som er omfattet af handicapforordningen.


Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Kristian Dahl afdelingsleder, tlf. +299 367634 eller e-mail: krdh@sermersooq.gl


Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.


Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og AK eller anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.


Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 846-23 og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia