sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Chefjurist

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 26-03-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 23-04-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81877735
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse, Kontor og administration

Chefjurist til Kommune Kujalleq

 

Kan du sætte dig ind i komplicerede juridiske problemstillinger og være en troværdig sparringspartner på tværs af organisationen? Stillingen er ledigt til besættelse pr. 01. juni 2021 eller nærmere aftale.

 

Har du generalistens overblik og kan samtidig grave dig ned i detaljer?

 

Har du interesse for forvaltningsret og styrelsesloven og lyst til at yde juridisk rådgivning og sparring med kommunens direktion og kommunens øvrige ledelse.

 

Kommune Kujalleq søger en chefjurist. Der er tale om en central stilling i kommunen med reference til Kommunaldirektøren, hvor du både skal være kommunens fyrtårn på de offentligretlige juridiske områder og også kunne rådgive på alle niveauer i organisationen. Det er forudsætning for stillingen at du har kendskab og erfaring fra den offentlige forvaltning.

 

Du vil indgå i en stab hvor der er en travl hverdag og fokus på at modernisere og effektivisere hele organisationen.

 

Opgaver

 • Ansvarlig for kommunens efterlevelse af styrelsesloven og forvaltningsloven, herunder rådgivning af Kommunalbestyrelsen og Direktionen.
 • Varetagelse af kommunens økonomiske og kontraktretlige interesser
 • Behandling af sager om aktindsigt
 • Udarbejdelse af juridiske notater
 • Vejlede kommunens øvrige ledelse om sagsbehandling og forvaltningsret
 • Foretage juridisk fortolkning
 • Juridisk kvalitetssikring
 • Evt. gennemfører undervisning i forvaltningsret, sagsbehandlingsloven og kommunalret på et grundlæggende niveau

 

Derudover må det forventes, at der skal løses andre opgaver af juridisk karakter, så som udarbejdelse af kontrakter og spørgsmål om kommunalret og forvaltningsret

 

Vi forventer at du

 • Er uddannet jurist med interesse for de forskellige offentligretlige regelsæt
 • For den rette kvalificerede kandidat med flere års erfaring med juridisk sagsbehandling fra en offentlig myndighed.
 • Evner at indgå i en lang række samarbejder på tværs af organisationen
 • Er effektiv, fleksibel og løsningsorienteret
 • Bevarer overblikket i en travl hverdag
 • Kan være en troværdig samarbejdspartner til dine kollegaer
 • Eventuelt har kendskab til Grønland og grønlandske forhold eller interesse for det grønlandske samfund

 

Kommune Kujalleq er Grønlands sydligste kommune med en befolkningstal på 6.439 (2020) og en samlet areal på 53.000 km2. Dermed også Grønlands mindste kommune.

 

Kommunen består af de tidligere Nanortalik Kommune, Qaqortoq Kommune og Narsaq Kommune, der blev sammenlagt til Kommune Kujalleq 1. januar 2009.

Udover nævnte 3 byer (Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq) er der også 11 bygder og 37 landsbrugssteder (fåreavl, renavl og kvægavl).

 

Yderligere oplysninger om byen kan fås på vores hjemmeside https://www.kujalleq.gl/Emner/Om%20kommunen?sc_lang=kl-GL

 

Kommune Kujalleq er i dag et moderne samfund, hvor der findes et stort udbud af forretninger, turisme, der omfatter hoteller/vandrehjem, sightseeing med båd og helikopter, aktivt erhvervsliv med landbrug, turisme og voksende fiskeri med fabrikker i alle byer og i flere bygder.

 

Kunne du tænke dig et arbejde med stor selvstændighed og spændende juridiske opgaver i en stor virksomhed, så søg jobbet som chefjurist i Kommune Kujalleq.

 

Stillingen er på 40 timer ugentligt. Der må forventes arbejdstid uden for normaltid. Ansættelse sker som chefkonsulent efter gældende overenskomst.

 

Der indhentes straffeattest ifm. med ansættelse.

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig:
Der kan anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje m.v. efter de gældende regler, ligesom rejse- og flytteomkostninger afholdes af kommunen i henhold til de til enhver tid gældende regler.  Der kan forventes en meget lang ventetid.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Sekretariatsleder Max Heilmann Larsen på mail mahl@kujalleq.gl

 

Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades med PDF-fil, skal være i hænde via kommunens hjemmeside senest den 23. april 2021 eller sendes til:

 

Kommune Kujalleq
HR-afdeling
Postboks 517
3920 Qaqortoq
job@kujalleq.gl

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia