sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Konsulent for Specialundervisning

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 02-09-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-09-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82604515
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge, Kontor og administration, Undervisning og pædagogik

Konsulent for specialundervisning til Misi Kujalleq

 

Konsulent for Specialundervisning ledig til besættelse 01. Oktober 2021 eller efter nærmere aftale, med placering i Misi Kujalleq i Qaqortoq.

 

Stillingens formål:

Konsulenten indgår i Misis team som består af en Ledende skolepsykolog, psykolog og en kontorfuldmægtig. Konsulentens arbejdsopgaver indebærer at rådgive og vejlede omkring specialundervisning til skolerne, samt specialpædagogiske tiltag i daginstitutionerne i Kommune Kujalleq.

 

Stillingen er placeret i Misi-Kujalleq, og konsulenten refererer til Ledende skolepsykolog.

 

Ansvarsområde og opgaver i forhold til gældende love og bestemmelser:

 1. Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, § 15 stk. 1,2 og 3
 2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen

 

Kvalifikationer

 • Erfaring med specialpædagogiske arbejdsmetoder i forhold til børn med indlæringsproblematikker og psykiske, fysiske eller sensoriske funktionsvanskeligheder
 • Kendskab til pædagogiske undersøgelses- og undervisningsmetoder i arbejdet med børn med forskelligartede funktionsnedsættelser
 • Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere, pædagoger eller andre personer, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling
 • Selvstændig, Initiativrig og udviklingsorienteret og ikke mindst gode samarbejdsevner og anerkendende indfaldsvinkel til andre mennesker.
 • Uhøjtidelig og et godt humør
 • Helst dobbeltsproget

 

Kerneydelser

 • Foretager pædagogiske undersøgelser af indstillede elever.
 • Er ansvarlig for orientering til skoler/dagsinstitutioner og relevante instanser omkring undersøgelser og anbefalinger.
 • Udarbejder rapport om observationer, testninger, samtaler vedrørende børn med deres særlige behov.
 • Planlægningsarbejde i forbindelse til drift i samarbejde med de øvrige medarbejdere.
 • Deltage i udviklingsarbejde internt og eksternt.
 • Rådgiver forældre, daginstitutioner og lærere vedrørende børn med særlige behov samt vejleder om tilrettelæggelse af instans.
 • Læser og behandler individuelle undervisningsrapporter og undervisningsplaner for at vurdere elevens udbytte af specialundervisning.
 • Giver feedback på undervisningsplaner og undervisningsrapporter.

 

Vi tilbyder:

 • En spændende dagligdag med mangeartede arbejdsopgaver med høj faglighed og tværfagligt arbejde
 • Jævnlige tjenesterejser og arbejde i Kommunens tre byer og bygder
 • Godt teamsamarbejde og tæt kollegialt arbejdsmiljø
 • Gode udviklingsmuligheder

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Krav til uddannelse:

Folkeskolelærer med efteruddannelse, fx special-læreruddannelse, talepædagog eller Pædagogisk Diplomuddannelse i specialpædagogik.

 

Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der kan forventes ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsituationen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en periode.

 

Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter gældende regler.

 

Stillingen aflønnes i henhold til Overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl.

 

For yderligere oplysninger vedr. arbejdsområder kan du kontakte Ledende skolepsykolog, Mette Lybeck telefon +299 64 54 30 e-mail  mely@kujalleq.gl

 

Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades som PDF-fil, og skal være i hænde via kommunens hjemmeside senest onsdag den 24. september 2021 eller sendes til:

 

Kommune Kujalleq

HR Afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia