sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag Qeqertarsuaq - Inoqarfik søger områdeleder

Kommune Qeqertalik

Qeqertarsuaq
Ikkunneqarpoq: 08-12-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-12-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85161881
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet, Kontor og administration

Sagsområdet Inoqarfik i Kommune Qeqertalik Qeqertarsuaq søger en ny områdeleder med tiltrædelse pr. 01. februar 2024 eller efter aftale.

Kommune Qeqertalik blev stiftet pr. 1. januar 2018, med en anderledes organisatorisk struktur i forhold til andre offentlige organisationer. Den nye struktur har til bl.a. til formål at yde borgernært service, og en mere fleksibel administrativ opgaveløsning.

Inoqarfik lederens nærmeste foresatte er Bychefen i Qeqertarsuaq.

Ansvarsområder under Inoqarfik er følgende: 

·Erhverv

·Teknik & anlæg

·Interne entreprenører samt affaldsmodtagestationen

Inoqarfik områdelederens primære ansvars- og opgaveområder bliver bl.a.:

·Stabile personale – og økonomiledelse

·Fortrolig og efterlevelse af lovgivning og rammer

·Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde

·Medarbejder- og organisationsudvikling

·Kvalitetsbevidst projektudførelse i tæt samarbejde med kollegaer

·Udarbejdelse af sagsfremstillinger til politisk beslutning 

·Udførelse af politiske beslutninger 

·Tæt samarbejde med ledergruppen samt bychefen

I vores team, værdsætter vi proaktivitet og ansvarsbevidsthed, og ønsker derfor en profil der har gåpåmod og viljestærk til at indgå i en dynamisk arbejdshverdag.

Inoqarfik Qeqertarsuaq er et bredt sagsområde, og du vil som områdeleder være primusmotor for en bæredygtig udvikling i byen, i tæt samarbejde med interne såvel som med eksterne samarbejdspartnere, borgere samt virksomheder.

Kommune Qeqertalik tilbyder en arbejdsplads i rivende udvikling, engagerede kolleger, et bredt opgavefelt, med mulighed for personlig og faglig udvikling.

Kompetencer:

  • Relevant uddannelse
  • Ledererfaring vil være en fordel
  • Gode kommunikative evner
  • Ansvarsbevidst
  • Kan arbejde selvstændigt, men også en god teamplayer
  • Proaktiv
  • Ikke konfliktsky
  • Open-minded for andres perspektiver 
  • Ærlig og pålidelig
  • Kan forholde sig rolig under pressede situationer  

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.ini@ini.gl.

Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales A-skat for frie goder i henhold til gældende lovgivning.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere informationer vedrørende stillingen kan indhentes hos Bychefen, Benedikte Mølgaard, på e-mail: benm@qeqertalik.gl eller tlf: 70 19 00. 

Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, straffeattest samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia