sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Niaqornaarsuk - Leder til Timi Tarnilu søges

Kommune Qeqertalik

Kangaatsiaq
Ikkunneqarpoq: 01-10-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 22-10-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82741293
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse

I den spændende stilling i Timi Tarnilu i Niaqornaarsuk varetages, fritidsområdet - sundhed og forebyggelse - rengøring i forsamlingshuset - Timi Tanilu søger en medarbejder til denne stilling, som varetager forskellige opgaver.


Vi søger en medarbejder der har viljen til at varetage Fritid – Sundhed og Forebyggelse – rengøring og tilsyn i forsamlingshuset og andre forskellige opgaver, og kan starte den 18. oktober 2021, 40 timer om ugen.

Den nærmeste arbejdsgiver er lederen i Timi Tarnilu Kangaatsiaq.


Væsentlige arbejdsopgaver:

·Varetagelse af administrative opgaver under Timi Tarnilu Fritid – Sundhed og Forebyggelse

·Den lokale forebyggelsesudvalg – varetager opgaver som sekretær, rådgiver og udvikling

·Koordinering af aktiviteter for borgerne - debatter - fremlæggelser

·Rådgivning og udvikling af kulturelle, sportslige og fritidsaktiviteter

·Tæt samarbejde med foreninger /sportsforeninger - og videreudvikling

·Varetagelse af fremlejeordningen af forsamlingshuset - holde den i god atmosfære - varetagelse af rengøringen og vedligeholdelse - tilsyn

·En arbejdsplads med udviklingsmuligheder.

·Deltage i arbejdet med forskellige områder til ligger under Timi Tarnimilu.


 Krav til dig / kompetencer  

·Det vil være gavnligt hvis du er uddannet i socialområdet - kontorassistent eller har erfaring

·Du har arbejdserfaring fra forskellige områder der ligger under Timi Tarnilu.

·Du kan yde en god service til borgere, foreninger, sportsforeninger og har motivation til at udføre arbejdet.

·At du er kreativ og er igangsætter.

·At du er imødekommende - og har gennemslagskraft.

·Glad – Gode kommunikationsevner - Og god til samarbejde

·Stabil, ansvarsfuld og hengiven mod arbejdspladsen


Man kan tilbyde introduktion vedrørende opgaver der skal varetages i stillingen

·Der vil blive sørget for introduktion

·Du skal være indstillet på at deltage i arbejdet med Timi Tarnilu´s forskellige afdelinger

·Har forståelse til kulturen og mennesker, dette med hensyn til at man kan yde service til mange borgere


Ansættelsesforhold.

Ansættelses- og lønforhold vil ske i henhold til gældende aftale mellem SIK og ansatte for faglærte og ikke-faglærte personale om timelønnede, der henvises ingen personalebolig til stillingen, der er tre måneders prøvetid ift. ansættelsen.


Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.


Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Yderligere oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved at rette henvendelse enten til Timi Tarnilu i Kangaatsiaq, Kan_Timi_Tarnimilu@qeqertalik.gl eller på telefon +299 38 71 16

 

Ansøgning 

Hvis man har en uddannelse, så skal uddannelsesbeviserne vedhæftes som bilag, men til stillingen kræves der ingen uddannelse, men det vil være godt hvis du kan aflevere udtalelser fra tidligere arbejdsgivere, og disse skal afleveres senest den 22. oktober 2021 .


 Vi modtager ikke ansøgninger igennem mail og breve.

 

Send din ansøgning, inklusiv CV og uddannelsesbeviser –

kursusbeviser samt arbejdsgiverudtalelser og lign,

Ved at trykke ”Ansøg denne stilling” kan disse vedhæftes.


Hvis du har problemer angående indsending af din ansøgning, kontakt hr@qeqertalik.gl .

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia