sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag Qeqertarsuaq - Søger Afdelingsleder i de socialeområde

Kommune Qeqertalik

Qeqertarsuaq
Ikkunneqarpoq: 11-10-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-10-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82790723
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Stillingen som afdelingsleder i det sociale område i Kommune Qeqertalik Qeqertarsuaq opslås ledig til besættelse pr. 1. November 2021 eller efter nærmere aftale.


Stillingen er administrativt placeret i Qeqertarsuaq by og skal varetage ansvaret for det sociale område, herunder de underliggende institutioner i Qeqertarsuaq by og Kangerluk bygd.

Som afdelingsleder i det sociale område vil din nærmeste foresatte være Leder af Inuit funktionsområdet i Qeqertarsuaq.


Afdelingslederens vigtigste opgaver er:

·At forestå fagområdets daglige drift og ledelse på en måde som sikrer et stadigt styrket kvalitets- og serviceniveau overfor borgerne

·Lede og fordele arbejdet på området der omfatter, børne og ungdomsforsorg, offentlig hjælp, førtidspensioner, ældreforsorg og handicapforsorg,  Socialrådgivning og vejledning


Arbejds- og ansvarsområder:

·At borgere der har behov for hjælp får en god betjening

·At det sociale område administreres efter gældende lovgivning og retningslinjer  Udarbejde områdets bidrag til årsbudgettet

·Ajourføring og vedligeholdelse af manuelle rutiner og interne forretningsgange

·Sikring af et godt tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere

·Sikring af en forsvarlig sags opbygning og dokumentationsgrad i personsager

·At sikre et internt informationssystem som sikrer at medarbejderne altid har de oplysninger og data som er nødvendige for at kunne løfte opgaverne tilfredsstillende

·At sikre medarbejdernes trivsel og faglig udvikling gennem instruktion og intern efter- og videreuddannelser og relevante kurser.


Kvalifikationer:

·Ledelseserfaring eller øvrige forhold i din hidtidige karriere, der har kvalificeret dig til personaleledelse

·Du møder mennesker i øjenhøjde med respekt og har en anerkendende ledelsesstil

·Har kendskab til lovgivning inden for socialområdet

·Du er en synlig leder

·Du er ansvarsbevidst

·Du er god til at samarbejde

·Du kan træffe beslutninger

·Du kan motivere medarbejderne

· Besidder evne til at samarbejde på tværs af fagområderne

·Kan bevare overblikket i pressede situationer

·Du kan arbejde med regnskab og budgettering som ledelsesværktøj


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver tid gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillen?de offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

For yderligere spørgsmål til stillingen kan bychef Benedikte Mølgaard kontaktes på benm@qeqertalik.gl eller telefon nr. 38 72 06


Ansøgning

 

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail. Eller post

 

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og

kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter

ved at trykke “Søg denne stilling"


Hvis du har problem med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia