sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

2 Ergoterapeuter eller fysioterapeuter

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 21-09-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-10-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82692299
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet, Sundhed, Socialvæsen

2 fysioterapeuter/ ergoterapeuter, hvoraf den ene skal fungere som ledende terapeut, søges til Terapeutteam i Qaqortoq

GENOPSLAG


Er du positivt indstillet, trives med diversitet i opgaverne og samtidig er en dygtig terapeut, så er du den terapeut vi søger til smukke Sydgrønland. Vi søger 2 fysioterapeuter/ ergoterapeuter til fastansættelse på 40 t/ugentligt pr. 01. december 2021 eller efter aftale.

Terapeutteamet i Qaqortoq består p.t. af 2 fysioterapeuter, ½ ergoterapeut og 1 terapeutassistent, heraf har den ene fysioterapeut også funktion som ledende terapeut for terapeutteamet. Du vil komme til at arbejde ud fra Qaqortoq, der vil du bo og have din daglige arbejdsplads. Der vil være rejseaktivitet til de øvrige byer og bygder i kommunen.


Som terapeut i Kommune Kujalleqs Terapeutteam skal du være med til at styrke fagligheden og kvaliteten i de borgernære indsatser i forhold til rehabilitering, vedligeholdende træning, børneområdet og hjælpemiddelsområdet. Du vil arbejde praksisnært sammen med borgeren i terapeuthusets træningslokale, borgerens hjem og på andre lokaliteter evt. i samarbejde med borgerens hjælper/ støtteperson. Du er med til at vurdere rehabiliterings- og træningspotentiale, samt om et hjælpemiddel kan understøtte borgeren i dagligdagen.

 

Fysioterapeutens/ ergoterapeutens opgaver:

·Undersøgelser, vurderinger og tværfaglig vedligeholdende/ rehabiliterende træning af borgere.

·Vedligeholdende træning, individuelt og på små hold.

·Sagsbehandling af ansøgninger på hjælpemidler og boligændringer.

·Indkøb og udlevering af hjælpemidler samt instruktion i brugen af hjælpemidler.

·Mindre administrative opgaver.

·Møder med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

·Vejledning af borgere og pårørende i forbindelse med hjemmetræning.

·Undervisning af borgere, støttepersoner, plejepersonale, pædagoger i forflytningsteknik, patologi, senhjerneskade m.m.


Den ledende terapeut har et:

·Overordnet ansvar for at modtage og uddelegere henviste borgere til medarbejderne i Terapeutteamet.

·Overordnet ansvar for at sikre afklaring af indsatser af vedligeholdende træning, samt rehabilitering af kommunens borgere.

·Overordnet ansvar for rådgivning, vurdering, behandling og terapeutisk intervention efter de gældende kliniske retningslinjer.

·Overordnet ansvar for hjælpemiddeldepotet samt udlevering og instruktion af hjælpemidler.

·Løbende budgetkontrol af eget område.

·Den ledende terapeut har også funktion som udøvende fysioterapeut eller ergoterapeut.


Vi lægger vægt på, at du:

·Har en stor interesse og gerne erfaring indenfor børne- og ældreområdet samt handicap og rehabilitering. 

·Kan lide at arbejde bredt med fysioterapi/ ergoterapi.

·Erfaring med relevante undersøgelsesmetoder og testmetoder.

·Kan arbejde selvstændigt og kan strukturere og planlægge din arbejdsdag.

·Har erfaring med tværfagligt samarbejde.

·Er engageret, handlingsorienteret og fagligt velfungerende.

·Kan agere i forskellige kulturer.

·Er en holdspiller, der er åben og rummelig.

·Kan udarbejde forflytningsvejledning samt undervise i forflytningsteknik.


Vi tilbyder:

·Et arbejdsområde som spænder fra børn med motoriske og sensoriske udfordringer til voksne/ ældre med behov for vedligeholdende træning/ rehabilitering ift. varigt nedsat fysisk, psykisk, sensorisk og/ eller kognitiv funktionsevne.

·Træningslokale, kontor og hjælpemiddelsdepot. Veludstyret træningslokale med diverse træningsredskaber, og der er mulighed for at imødekomme ønsker til andet træningsudstyr.

·En terapeutteam som gerne vil udvikle og lave opsøgende arbejde inden for kommunal terapi.

·Tværfagligt samarbejde med ansatte i hele kommunen.

·Et godt tværfagligt samarbejde med terapeuterne på sygehuset, med mulighed for deltagelse ved konsulentbesøg af specialister, såsom synskonsulenter, pædiater, bandagist m.fl.

·Terapeutmøder med alle fysioterapeuter og ergoterapeuter ansat i sundhedsvæsnet og kommunen.

·Gode kollegaer, som glæder sig til at møde deres nye kollega.

·Et Sydgrønland med enestående smuk natur, spændende kulturhistorie og en imødekommende og hjertelig befolkning.


Der kan stilles bolig til rådighed:

Der er bolig til stillingen, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der blive tilbudt en midlertidig vakantbolig i henhold til gældende regler.


Der ydes fri tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning, og efter mindst 3 år fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til enhver tid gældende regler.


Straffeattest og børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en straffeattest og børneattest.

Straffeattest og børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.


Løn og ansættelsesvilkår:

Fysioterapeuten/ ergoterapeuten er lønnet efter gældende overenskomst i Grønland og Grønlands landsstyre. Se www.nanoq.gl


Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos konstitueret ledende fysioterapeut Pernille Hansen e-mail peha@kujalleq.gl telefonnr. +299 64 13 50 mobil nr. +299 53 19 58.


Ansøgning, CV og eksamensbevis, referencer m.m. skal være kommunen i hænde med PDF-fil i kommunens hjemmeside senest 12. oktober 2021 sendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia