sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Mineingeniør KTI Aatsitassanik Ilinnairfimmi ilinniartitsisussatut - Greenland School of Minerals & Petroleum

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 17-02-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-03-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81730508
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Aktivitetsniveauet inden for mineindustrien i Grønland er i vækst og derfor udvider KTI Råstofskolen sine uddannelsesaktiviteter og projekter.
KTI Råstofskolen søger en mineingeniør til undervisning, samt til skolens projekter.
Råstofskolen udbyder erhvervsuddannelser og kurser inden for olie, mineral- og entreprenørområdet med fokus på et internationalt arbejdsmiljø.
Da KTI Råstofskolen har samarbejdsaftaler med udenlandske institutioner vedr. udvikling af Råstofskolens aktiviteter inden for mineområdet, skal du forvente rejseaktivitet til udlandet.
 Vi forventer:

 • At du er uddannet mineingeniør.
 • At du har erfaring inden for surface og underground mining.
 • At du kan omsætte teori til praksis.
 • At du har fokus på især sikkerhed.
 • At du bliver medansvarlig ved indførelse af nye systemer og teknologier på området.
 • At du har lyst og evne til at undervise både unge og voksne på erhvervsuddannelse og kurser.
 • At du bliver en af de faglige nøglepersoner ved den yderligere udvikling af Råstofskolen.
 • Et du formår at indgå i teamarbejde.

Vi tilbyder:
 • En pædagogisk uddannelse de 2 første år af ansættelsesforholdet, såfremt du ikke har pædagogisk erfaring.
 • En spændende arbejdsplads som har stor betydning for den Grønlandske mineindustri.
 • Gode kollegaer med faglig baggrund som ingeniører og faglærte undervisere.
 • En garanteret hvid vinter og en storslået natur med mange muligheder for at nyde den Grønlandske natur vinter som sommer.    

Om KTI Råstofskolen
KTI Råstofskolen fremtræder som en moderne uddannelsesinstitution med alt nødvendigt og moderne undervisningsmateriel og velindrettede værksteder. Skolen er under konstant udvikling og ekspanderer løbende i takt med samfundets behov og ønsker.
KTI Råstofskolen er en afdeling ved Teknikimik Ilinniar?k (KTI).
KTI er en enhed under Grønlands Selvstyre, der i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser, samt de gymnasiale uddannelser GU, GUX, e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse.
KTI har driftssamarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - ARCTIC – DTU, om to ingeniøruddannelser. Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, der er beliggende i Sisimiut.

Sidste ansøgningsfrist: 
Vi tillader os at behandle ansøgningerne løbende.
Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid

Yderligere informationer
Nærmere information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Uddannelseschef Hans Hinrichsen, telefon +299 532988 eller e-mail hahi@kti.gl eller Curtis Chapman +299 867638 cuch@kti.gl.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Nuuk Cafe
Nuuk
Vectrus Services A/S
Pituffik, Thule Air Base
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen