sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Oqaatsinik pikkorissarneq, KTI kalaallisut ilinniartitsisumik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 15-02-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-03-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81721671
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Undervisning og pædagogik

Har du mod på at lære nye borgere i Grønland grønlandsk og interesse for at udvikle og nytænke grønlandsk som sprogfag? Så er det dig, vi søger til vores stilling som grønlandskunderviser hos Sprogkurser, KTI i Sisimiut.
Tiltrædelse efter nærmere aftale.
Om stillingen
Som underviser hos Sprogkurser, KTI har du den kreative og spændende sprogundervisning i fokus. Du er klar til at møde kursisterne på deres niveau og til at vejlede dem på deres vej mod at kunne begå sig på grønlandsk.
Vores kursister er voksne, der ønsker at opkvalificere sig sprogligt. Grønlandskkurserne er pt. primært for udlændinge, der arbejder i Grønland, men som endnu ikke kan sproget, eller kan lidt, men ikke er flydende.
 Det vil være en fordel, hvis du har en alsidig erfaring med grønlandskundervisning.
Det primære arbejdssted er Sisimiut, da vi prioriterer at afholde vores kurser lokalt. Der vil dog være rejsetid forbundet med stillingen, da vi dækker hele Grønland.
Afdelingen består af en områdeleder, en overassistent, to undervisere i dansk og engelsk samt et antal eksternt tilknyttede undervisere. Du bliver altså en del af et lille effektivt team, hvor viljen til samarbejde og fokus på kvalitet i undervisningen prioriteres højt. Vi lægger stor vægt på samspillet sprogfagene imellem.

Vi forventer

 • At du har en relevant sproglig uddannelse – f.eks. en akademisk uddannelse i grønlandsk eller en læreruddannelse med linjefag i grønlandsk eller grønlandsk som 2.sprog.
 • At du har erfaring med voksenundervisning
 • At du har erfaring med og interesse for udvikling af materialer til sprogundervisning
 • At du kan gøre undervisningen i grønlandsk forståelig og tilgængelig
 • At du har erfaring med og stor interesse for IT/multimedier
 • At du har interesse for og gerne erfaring med fjernundervisning
 • At du er åben for et tæt og konstruktivt samarbejde med andre undervisere
 • At du er fleksibel i forhold til rejser i forbindelse med kurser på kysten
 • At du har stor viden om det danske sprog
 • At du kan kommunikere på engelsk

Vi tilbyder
 • Et spændende og udfordrende job i et kreativt og positivt arbejdsmiljø
 • En afdeling, hvor vi brænder for sprog og sproglæring af højeste kvalitet
 • Åbenhed overfor nye ideer og nye veje at føre sprogundervisningen
 • Mulighed for i høj grad at præge dit eget job med din faglighed
 • Mulighed for at hjælpe mennesker videre gennem sproglig opkvalificering
 • Et større kollegafællesskab med de øvrige uddannelser på KTI

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til områdeleder Dorthe Andersen tlf. +299 861685 eller pr. e-mail: doan@kt.gl
 
Se vores hjemmeside: oqaatsit.gl

Se også kommunens hjemmeside: www.qeqqata.gl
 

(OBS. Lønramme udfyldes med hjælp fra Overenskomstkontoret: isuma@nanoq.gl )

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på (INDSÆT TAL) årligt og (INDSÆT TAL) i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia