sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Forebyggelseskonsulent

Avannaata Kommunia

Ikkunneqarpoq: 21-10-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 23-11-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81295622
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Arbejdet som forebyggelseskonsulent vil indebære følgende arbejdsområder:

 • Koordinering af tværfaglig forebyggende indsats i bygden.
 • Ansvarlig for implementering af og opfølgning på kommunens forebyggelsespolitik, samt Børn & Unge politik.
 • Medansvarlig for opstilling af forebyggende aktivitetsplan i bygden.
 • Koordinere eksisterende ressourcer.
 • Igangsætte konkrete forebyggelsestiltag.
 • Konkret oplysningsarbejde i skoler og institutioner.
 • Samarbejde med foreninger og frivillig arb. Om forebyggende aktiviteter.
 • Ansvarlig for evaluering og opfølgning af lokale projekter.
 • Koordinator og sekretær for arbejdet i forebyggelsesudvalget.
 • Deltage aktivt i evaluering omkring forebyggelsesarbejde i Grønland.

 

Dine kvalifikationer:

Skal være interesseret i området forebyggelsesarbejde og have viljen til at deltage aktivt i udviklingen af den forebyggende indsats i kommunen.

 

Skal have en grunduddannelse indenfor social- eller sundhedsområdet eller have en eller anden evt. relevant uddannelse.

 

Derudover skal du:

 • Være udadvendt, herunder have evne til at formidle over lokal radio og tv.
 • Være inspirerende
 • Have overblik.
 • Have gode samarbejdsevner.
 • Være i stand til at koordinere arbejde i byen og dertil tilhørende 4 bygder.
 • Være dobbeltsproget.
 • Have erfaringer med planlægning samt opfølgningsarbejde.
 • Være fleksibel.
 • Skal kunne formulere oplæg omkring forebyggelsesinitiativer til politikerne.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er kvalificeret som tjenestemandslignende stilling. Der tillægges et rådighedsbeløb på kr. 3.000,00 pr. måned.

 

Der anvises ikke personalebolig til stillingen

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder Peqqinneq, Sunngiffik Upernavik: Knud Kristiansen Tlf: +299 94 48 42 eller pr. email:  knkr@avannaata.gl  

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. ansøgning skal være Avannaata Kommunias HR-afdeling i hænde senest

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia