sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aasiaat - Børnehave ''Kulloq'' søger en uddannet pædagog

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 04-09-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 25-09-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85074935
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Kommune Qeqertalik, Aasiaat, søger 1 pædagog til Meeqqerivik ”Kulloq” med tiltrædelse pr. 1. oktober 2023 eller efter aftale.

Generelt for børnehaven:

Stillingen er fuldtidsstilling med 40 timer om ugen. Der er plads til 70 børnehavebørn.

Åbningstiden for børnehaven er mandag – fredag kl. 06.30 – 17.00. Om lørdagen og søndaen lukket.

Administration for børnehaven hører under INUIT afdelingen, og pædagog konsulenten sørger for rådgivning og vejledning for Børnehaven.

Ansøgerens kvalifikationer:

Pædagogisk uddannelse, være ansvarsbevidst, aktiv og engageret, have overblik, kunne klare stress situationer, være fleksibel, samarbejdsvillig, imødekommende og stabil, have nært samarbejde med forældrene.

Besidde et fysisk og psykisk godt helbred, og være indstillet på at arbejde ud fra institutionens mål, samt øvrige gældende regler for ansatte under Kommune Qeqertalik.

Børnehaven ”Kulloq”:

·Udfører arbejde i henhold til Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen

·Tilbuddet gælder for børn i samme alder.

·Der arbejdes udfra barnets status.

·Medarbejderen følger barnet fra ankomst indtil barnet går.

·Der forventes at enkelte medarbejdere handler selvstændigt.

·Vi tilbyder et arbejdsplads med plads til personlig udvikling på forskellige måder

Dobbeltsprogede ansøgere foretrækkes, dog er det ingen krav.

Løn og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelsesforhold vil ske efter gældende overenskomst.

Straffe- og børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.ini@ini.gl.

Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales A-skat for frie goder i henhold til gældende lovgivning.

ELLER Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: børnehaveleder ArnâránguaK’ Reimer tlf. 89 47 86 eller til INUIT leder Dora Kleist tlf. 38 70 89.

Ansøgninger, vedlagt uddannelsesbeviser, referencer og oplysninger om tidligere beskæftigelse, fremsendes inden ansøgningsfristens udløb d. 25. september 2023 til:

Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia