sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Avannaata Kommunia søger jurist til tidsbegrænset ansættelse

Avannaata Kommunia

Ilulissat
Ikkunneqarpoq: 17-02-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-03-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81729763
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Avannaata Kommunia søger en stærk og kompetent person til en tidsbegrænset stilling som jurist til ansættelse pr. 1. april 2021 eller efter nærmere aftale.

 

Stillingen er placeret i centraladministrationen i Ilulissat.

 

Ledelsessekretariatet søger en jurist til tværgående og koordinerende opgaver, og som kan bidrage til ledelsessekretariatets servicering og rådgivning af det politiske administrative niveau. Som jurist bliver du en del af ledelsessekretariatet og refererer til sekretariatschefen for ledelsessekretariatet.

 

Arbejdsopgaver omfatter bl.a.:

 • betjening af ledelsessekretariatet
 • yde juridisk rådgivning og vejledning
 • understøtte udviklingen af ledelsessekretariatet med juridiske løsninger og muligheder
 • udarbejde svarnotater, politiske responsa og redegørelser
 • medvirke til løsning af forvaltningsopgaver og generel myndighedsbehandling
 • rådgivning og sparring med sekretariatschefen i ledelsessekretariatet samt intern juridisk support

 

Kvalifikationer og kompetencer:

 • er uddannet cand.jur., cand.scient.adm. eller cand.scient.pol. eller en anden relevant akademisk uddannelse
 • er fleksibel, ansvarsbevidst og samarbejdsdygtig
 • er god til at formulere dig, mundligt og skriftligt
 • har forståelse for og gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne
 • har kendskab til grønlandske forhold eller har lyst og mod på at sætte dig ind i disse

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ugentlig arbejdstid er 40 timer.

Stillingen er en midlertidig ansættelse i perioden 1. april 2021 – 1. april 2022.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og bolig-standard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

 

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos sekretariatschef Nuka S. Nathanielsen nuna@avannaata.gl telefon (+299) 38 76 08.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapir m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia