sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Avannaata Kommunia søger Sekretariatschef

Avannaata Kommunia

Ilulissat
Ikkunneqarpoq: 23-03-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-04-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81865957
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration, Ledelse

Avaannata Kommunia søger en stærk og kompetent sekretariatschef til ansættelse 1. maj 2021 eller efter nærmere aftale. Stillingen er placeret i Centraladministrationen i Ilulissat.

 

Som Sekretariatschef skal du kunne omsætte politiske beslutninger til bæredygtige og kvalificerede løsninger og handlinger, og du skal sammen med direktionen stå i spidsen for den strategiske udvikling i kommunen. Dertil får du ansvaret for den løbende sekretariatsbetjening af borgmester og kommunalbestyrelse.

 

Som Sekretariatschef i borgmestersekretariatet indgår du med venlig autoritet og stort overblik i dialog med alle og trives generelt i en funktion, hvor interessenter og samarbejdspartnere udgør mange forskellige grupper og individer. Du skaber tillidsfulde relationer på tværs i organisationen, udfordrer organisationen på konstruktiv vis og udviser en positiv og innovativ tilgang til opgaverne.

 

Sammen med de øvrige ansatte i sekretariatet skaber du en sammenhængskraft og et solidt og fagligt stærkt fundament for vores borgmester og administrerende direktør.

 

Stillingens indhold

 

Dine opgaver og funktioner:

 • sikre kvalificerede beslutningsgrundlag for borgmester, kommunalbestyrelse, administrerende direktør, politikere og direktion
 • sikre at borgmestersekretariatet har et politisk fokus og udvikler tværgående politisk og administrativt rekvirerede implementeringsstrategier i samarbejde med direktion
 • Sikre rette prioritering af opgaver i borgmesterkontoret
 • Sikre en høj faglig servicering og rådgivning af borgmesteren, herunder fortsat implementering af borgmesterplanen
 • sikre klare samarbejdsrelationer og snitflader mellem relevante/centrale fagkoordinatorer
 • at bistå de enkelte fagområder i udvalgte projekter
 • sikre et tæt samarbejde mellem kommunens bosteder med henblik på at få sammenhæng og fælles forståelse
 • ansvarlig for koordinering og afvikling af politiske møder herunder styrke samarbejdet mellem udvalgene i tæt samarbejde med administrerende direktør
 • Projektledelse og -styring, samt evnen til at omsætte og udvikle ideer og beslutninger til handling, koncepter og løsninger, der kan implementeres
 • Ansvarlig for sikring af overholdelse af gældende lovgivning om arkiv- og persondataloven

 

Din profil

 

Den rette kandidat har:

 • Relevant videregående uddannelse
 • Gerne erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation
 • Stærke analytiske kompetencer
 • Gode samarbejdsevner, udadvendthed og fleksibilitet
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Udviser initiativ, handlekraft og selvstændighed
 • Evner at have mange bolde i luften uden at miste overblik
 • Personlig robusthed
 • Skal kunne omsætte komplekse politiske beslutninger til handling i en organisation under udvikling og forandring
 •  

Vi tilbyder

 

Et spændende og udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en kompleks organisation. Der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling, og vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads. Vi bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

 

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

 

Ansøgning:

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal foregå ved at trykke på "Søg denne stilling"

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Administrerende direktør Nick Nielsen nick@avannaata.gl Tlf. 38 76 05 eller mobil 55 05 75

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia