sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag: Avannaata Kommunia søger Cheftolk

Avannaata Kommunia

Ilulissat
Ikkunneqarpoq: 18-02-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-03-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81734207
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration, Ledelse

Tolkekontoret i Avannaata Kommunia søger en Cheftolk til ansættelse pr. 1. april 2021. Stillingen er placeret i Centraladministrationen i Ilulissat.

 

Om stillingen

Tolkekontoret varetager alle tolke- og oversættelsesopgaver i Avannaata Kommunia, og har til opgave at kvalitetssikre, korrekturlæse og administrere alle tolke- og oversættelsesopgaver. Oversættelserne er som regel fra grønlandsk til dansk og omvendt, herunder referater, rapporter, og øvrige materialer til kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder. Derudover varetager Tolkekontoret opgaver fra forskellige forvaltninger i kommunen.

 

Som Cheftolk kommer du til at være med til at styrke viden, kvalitet og udvikling i Tolkekontoret i samarbejde med kollegaerne.

 

Tolkekontoret er opnormeret til 3 tolke. Cheftolken refererer til Sekretariatschefen for Ledelsessekretariatet.

 

Ansvars- og arbejdsopgaver

Dine opgaver og funktioner:

 

  • administration af tolke- og oversættelsesopgaver i Tolkekontoret
  • sikre simultantolkning og oversættelse af dokumenter er af god standard og kvalitet
  • mundtlig og skriftlig tolkning, og simultantolkning ved politikermøder samt internt og eksternt tolkning, primært i sprogene grønlandsk og dansk
  • implementering af TMS-system
  • ad-hoc opgaver i samarbejde med det øvrige medarbejdere i Tolkekontoret

 

Kompetencer og kvalifikationer

Som vores nye Cheftolk forventer vi, at du:

 

  • har en tolkeuddannelse eller tilsvarende
  • er fleksibel, ansvarsbevidst og samarbejdsdygtig
  • har stærke analytiske kompetencer og har et højt fagligt niveau
  • har forståelse for og gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
  • i samarbejde med Tolkekontoret eller selvstændigt kan løse de forskellige opgaver

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Ugentlig arbejdstid er 40 timer.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og bolig-standard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

 

Yderligere information

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos sekretariatschef Nuka S. Nathanielsen nuna@avannaata.gl telefon (+299) 38 76 08.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapir m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest 14. marts 2021.

 

Tiltrædelse

1. april 2021 eller efter nærmere aftale.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia