sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag: Teamleder for børn - unge og familieområdet

Avannaata Kommunia

Uummannaq
Ikkunneqarpoq: 14-09-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 05-10-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-84030662
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse, Kontor og administration, Socialvæsen

Socialafdelingen i Uummannaq søger Teamleder inden for Børn- og Unge samt Familieområdet

Stillingen som Teamleder i Uummannaq er ledig til besættelse pr. 01. November 2022 eller efter nærmere aftale.

Nærmeste foresatte er afdelingslederen i Uummannaq Socialforvaltning og nærmeste medarbejdere er sagsbehandlerne inden for Børn-og Unge samt Familieområdet. Dit ansvarsområde bliver at give løbende orienteringer til Afdelingslederen i Socialafdelingen om verserende undersøgelser og om al ny og opdateret dokumentation på børneområdet herunder især, socialrapporter, handleplaner og lignende og om status på alle igangværende anbringelser, samt statistiske opgaver.

Du vil have ansvar for at lede, råd-og vejlede og føre tilsyn med sagsbehandlerne i deres sagsbehandling indenfor børn og unge samt familieområdet med udgangspunkt i den grønlandske sociallovgivning i Uummannaq og i dets bygder. Du skal deltage aktivt i sagsbehandlingen af de komplicerede sager og sikre at alle underretninger, der er ankommet til socialforvaltningen bliver sagsbehandlet og handlet på. Varetage tværfagligt samarbejdsgruppemøder og ”Tidligt indsats for gravide familier. Sørger for indstillinger til Socialudvalget. Foretage løbende orienteringer. Overvåge løbende udgifter og deltage aktivt i budget lægningen indenfor børn og ungeområdet. Du skal ligeledes deltage i den lokale socialvagtordning.

Stillingen ønskes besat af med følgende kvalifikationer:

 • En socialrådgiveruddannelse – helst suppleret med ledelsesuddannelse og som har ledelseserfaring, eller har vilje til at tage således en lederuddannelse. Dog kan andre med en rådgivningsuddannelse eller en med pædagoguddannelse – suppleret af flere faglige kurser på det sociale område specielt indenfor børn og unge området og på socialjura eller har vilje til at tage således kurser komme med i betragtning til stillingen.
 • Have kendskab til Børn-og Unge Strategien og dets målsætning.
 • Have erfaring i administration af retsregler på børneområdet.
 • Have erfaring med at arbejdet med overordnet styring indenfor sagsbehandling af børn og ungeområdet i samarbejde med sagsbehandlerne og med eksterne samarbejdspartnere samt i samarbejde med foresatte.
 • Psykisk robust, systematisk og analytisk.
 • Stærke ledelseserfaringer.
 • Erfaring med konfliktløsninger i forbindelse med håndtering af konflikter og kritik.
 • Pålidelig, empatiske evner og foregangseksempel jf. dekorums krav.
 • Gode kommunikationsevner og gennemslagskraft.
 • Ansvarlig, positiv, have proaktiv tilgang til opgaverne og evne at implementer nye forordninger og nye metoder i sagsbehandlingen indenfor området.
 • Omstillingsparathed, helhedsorienteret og fleksibel.
 • Diverse ad hoc opgaver.

Derudover henvises der til de for stillingen beskrevne ansvars- og stillingsbeskrivelse der kan rekvireres hos Afdelingslederen ved Socialafdeling i Uummannaq.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Der stilles bolig til rådighed.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder for Socialafdelingen i Uummannaq Helga Nielsen 38 78 49 eller  pr. e-mail heln@avannaata.gl

Ansøgningen bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser samt ren straffeattest skal være sendt senest den 05. oktober 2022 ved at trykke på “søg denne stilling” ved opslaget i Avannaata Kommunias hjemmeside.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia