sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Kontorfuldmægtig

Namminersorlutik Oqartussat

Narsaq
Ikkunneqarpoq: 02-08-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-08-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82468600
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

 Inuili søger Kontorfuldmægtig til administrationen.
Erhvervsskolen for fødevareuddannelserne i Grønland, INUILI i Narsaq, mangler en kontorfuldmægtig inden for administration.

Arbejdsopgaver
Du kommer til at arbejde med de øvrige medarbejdere på kontoret om at varetage opgaver bl. Indenfor følgende områder:
•    Sagsbehandling af debitorer i IRIS
•    Kasseekspedition
•    Journalisering
•    Indberetning af timelønninger samt udarbejde bruttolønlister i Mit Perspektiv 
•    Afstemning af bogføring og løn i Ledelsesinfo
•    Formålskontering
•    Elektronisk sagsbehandling af faktura i IRIS
•    Kollegieadministration
•    Afløse kontorleder ved fravær

Vi forventer at du
•    Har en STI/TNI uddannelse, gerne suppleret med en overbygning af relevant videregående uddannelse, f.eks. EVU/NI.
•    Har erfaring fra lignende stilling
•    Har et godt kendskab til Office og gerne Selvstyrets IT-systemer
•    Har et godt kendskab til relevante love og bekendtgørelser
•    Er stabil og omhyggelig
•    Er serviceminded og vægter det højt i dit daglige arbejde
•    Behersker både grønlandsk og dansk.

Ansættelsestidspunkt:  1. september 2021 eller efter aftale.

Du kan hente nærmere oplysninger ved henvendelse til kontorleder Inger Rosing Sperling,  insp@inuili.gl eller forstander Poul Nørris Christensen, poch@inuili.gl telefon +299-661313
Din ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og referencer fremsendes til
Inuili, Box 123, 3921 Narsaq, eller pr. mail til: inuili@inuili.gl, Din ansøgning skal være os i hænde senest den 23. august 2021. 
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia