sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Fagchef kultur, fritid og museumsområdet

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 19-09-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 10-10-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85077175
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kunst, kultur og sport, Ledelse, Kontor og administration

Fagchef for Kultur, Fritid og Museumsområdet


Forvaltning for Inerisaanermut Ingerlatsivik (dagtilbud-, uddannelse-, beskæftigelse og kultur), Kommune Kujalleq, søger en stærk og erfaren fagchef for Kultur, Fritid og Museumsområdet til forventet ansættelse pr. 01. december 2023 eller efter nærmere aftale.


Fagchef har ansvaret for den daglige drift af områderne og refererer til forvaltningschefen, ligesom fagchef indgår i forvaltningens ledelsesgruppe, og vil derfor også skulle involvere sig i en række tværgående indsatser i den kommunale organisation.

Administration og koordinatoropgaver vil være det primære fokus i denne stilling.

Kommunen har udarbejdet et ledelsesgrundlag, som alle fagchefer arbejder ud fra.

Stillingen har kontor i Qaqortoq.


STILLINGEN SOM FAGCHEF


Til at lede denne afdeling har vi brug for en stærk fagchef, der med fokus på den ledelsesmæssige store og spændende udfordring har et fagligt kendskab til kultur, fritids og museumsområdet.

Du får således rig mulighed for at medvirke i opbygningen af afdelingens interne organiseringer og til fremstå som afdelingens ansigt og repræsentant udadtil.


Dine hovedansvarsområder som fagchef er

 • Ledelse, udvikling, koordinering med samtlige samarbejdspartnere
 • Det overordnede faglige og økonomiske ansvar for områdets drift, ydelser og udvikling.
 • Sikre at de politiske pejlemærker udvikles, operationaliseres og implementeres i forvaltningen
 • Sikre et markant fokus på fælles strategier i forvaltningen i et konstruktivt samarbejde med forvaltningens andre chefer og medarbejdere
 • Sikre målrettet og relevant kompetenceudvikling for medarbejdere, så der skabes synergi mellem medarbejdere, faglig kompetence og faglige opgaver
 • Sikre sammenhæng mellem de forskellige aktører i området


Vi ønsker desuden at styrke samarbejdet med de øvrige relevante fagområder, og eksterne samarbejdspartnere generelt, med henblik på at styrke den samlede indsats for vores borgere.


Vi forventer følgende personlige egenskaber og faglig baggrund

 • Relevant lederuddannelse/ledelseserfaring; gerne inden for det offentlige i Grønland
 • Har et grundigt kendskab til lovgivningen på områderne og ved hvordan det politiske system fungerer
 • Gerne erfaring med ledelse og administration
 • Er systematisk og analytisk samt har et stærkt strategisk overblik
 • Væsentlig budget- og regnskabserfaring – herunder styring
 • Har evnen til at gå forrest; positivitet og gåpåmod
 • Udviser fleksibilitet og loyalitet
 • Evner at motivere og involvere ens medarbejdere
 • Evner at kunne kommunikere og formidle målrettet udviklingstiltag
 • Har erfaring i politisk styret organisation
 • Er stabil og kvalitetsbevidst
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftligt som mundtligt
 • Er du dobbeltsproget er det en fordel


Børneattest

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.


Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Fra udefra kommende kan der anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler.


Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse hos Forvaltningschef Kattie Egede Motzfeldt, 64 54 61 eller på e-mail: kaem@kujalleq.gl


Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis mv i pdf-form. Skal være kommunen i hænde senest den 10. oktober 2023 via vores hjemmeside.


BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller e-mails, send venligst din ansøgning med PDF-fil elektronisk ved stillingsopslaget.


Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat