sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Familiecenter leder

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 29-06-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 02-08-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82318646
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen, Kontor og administration, Ledelse, Børn og unge, Undervisning og pædagogik

Leder til Familiecenteret

GENOPSLAG

 

Brænder du for, at være med til at udvikle og sikre indsatser til socialt udsatte børn og unge og deres familier?

Familiecenteret i Kommune Kujalleq søger en leder med tiltrædelse pr. 01. september 2021 eller efter nærmere aftale. Stillingen har base i Qaqortoq.

 

Om Familiecenteret:

Familiecenteret består af 5 huse: Familiecenteret i Qaqortoq, som er basen, to familiehuse i de mindre byer Narsaq og Nanortalik. Derudover værestedet ”Neriusaaq” for børn og unge i Qaqortoq, hvortil der er tilknyttet to ungerådgivere, samt det nyoprettet tidligindsats-behandlingshjem ”Apisseq”, ligeledes i Qaqortoq. Familiehusene i Narsaq og Nanortalik har en afdelingsleder, men du vil som leder af Familiecenteret være leder for alle tre byer.

Familiecenteret- og husene arbejder hovedsageligt med traumer efter hændelser som seksuelle overgreb, vold, omsorgssvigt og selvmord. Familiecenterets opgave er at sikre, at familierne støttes og hjælpes godt videre efter sådanne hændelser. Indsatserne er forskellige, hvoraf nogle er af forebyggende karakter, hvor familien støttes fra graviditeten af. Behandlings-indsatserne planlægges med psykologerne i familiecenteret i Qaqortoq, som også udfører tjenesterejser til Narsaq og Nanortalik. Der bliver udført forskellige former for terapeutiske samtaler, netværksmøder med familier, sagsbehandlere og andre relevante fagpersoner.

Ud over de planlagte aktiviteter har lederen, i samarbejde med fagchefen og socialchefen i socialforvaltningen, ansvaret for det kommunale psykosociale kriseberedskab. Familiecenterlederen skal ved en hver krise udarbejde en udrykning/indsats i samarbejde med medarbejderne i familiecenteret/husene.  Den psykologiske faglig viden som stillingen kræver, er en vigtig nøgle i dette arbejde

 

Dine arbejdsopgaver:

 • Ledelse samt uddelegering af opgaver i samtlige familiehuse, hvor der stræbes efter ensartet behandlingsmetode i hver by. Dette kan være en udfordring, da uddannelse samt ressourcer kan være meget forskellig i byerne. Lederens faglige sparring og samarbejde med afdelingslederne fra yderdistrikter er derfor enormt vigtigt.
 • Økonomisk ansvarlig for den budgetramme, der er afsat til driften af Familiecenteret og familiehusene.
 • Overblik over Familiecenterets årlige aktiviteter. Denne statistisk udarbejdes og fremlægges en gang årligt for den kommunale ledelse og socialudvalget.  
 • Behandling af henviste klienter.
 • Supervision af personalet og medvirken i efteruddannelse.
 • Planlægning og udførelse af undervisning til de ansatte og andre fagpersoner i kommunen.

 

Vi kan tilbyde:

 • Et meningsfuldt, vekslende og spændende arbejdsfelt
 • En arbejdsplads hvor du som leder får indflydelse på beslutningerne og kan være med til at udvikle nye arbejdsgange og indsatser
 • Opkvalificering og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelsen inden for området, herunder supervision.
 • En arbejdsplads med et uhøjtideligt arbejdsmiljø og humor.
 • Mulighed for at fordybe dig og tilegne dig viden inden for psykologiske traumer
 • En arbejdsplads med arbejde i teams af psykologer, familievejledere og ungerådgivere.

 

Vi lægger vægt på, at du har.:

 • Relevant faglig uddannelse, gerne med baggrund i de psykologiske fag.
 • Ledelseserfaring vægtes, samt viden om socialt udsatte - særligt med fokus på familier, børn og unge.
 • Indsatserne i familiecenteret/husene er helhedsorienteret, og du arbejder derfor ud fra et helhedssyn, hvor der er fokus på ressourcer.
 • Du er robust, og du kan derfor vejlede og rådgive medarbejderne omkring de udfordringer, der er ved arbejdet med ressourcesvage familier.
 • Du har stærke samarbejdsevner og er i stand til at understøtte tværfaglighed.
 • Du er en tydelig leder, der ser kvaliteten i en tillidsfuld ledelsesstil, hvor medarbejderne selv har indflydelse på opgaveløsningen inden for den eksisterende ramme.
 • Du har en god driftsmæssig forståelse ift. Økonomi og faglige opgaveløsninger.
 • Du er handlekraftig og omstillingsparat.
 • Sidst men ikke mindst, er du nysgerrig efter at lære nyt og er kreativ i din tankegang.

 

Vi ser gerne, at du er dobbeltsprog grønlandsk/dansk, men det er ikke et krav.

 

Løn – og ansættelsesforhold:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales depositum og husleje efter de til enhver tid gældende regler, ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning - og efter mindst 3 års ansættelse – fratrædelsesrejse og bohaveflytning ifølge gældende regler.

 

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til Sofie Hoffmeyer, souschef tlf. 64 54 20 eller pr. e-mail: soho@kujalleq.gl eller fungerende socialchef Arnârak’ Dorph e-mail ardo@kujalleq.gl telefon nr. 64 53 72.

 

Husk, når klokken er 12.00 i Danmark, er den 08.00 i Grønland.

 

Ansættelsessamtaler i uge 31.

 

Det praktiske:

Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades som PDF-fil, og skal være i hænde via kommunens hjemmeside senest onsdag den 02. august 2021 eller sendes til:

 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl  

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat