sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Leder til Familiecenter

Kommune Kujalleq

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 23-03-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-04-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81865057
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge, Kontor og administration, Socialvæsen, Ledelse, Sundhed

Kommune Kujalleq søger Leder til familiecenteret

GENOPSLAG:

 

Familiecenteret i Kommune Kujalleq søger en leder med tiltrædelse pr. 01. juni 2021 eller efter nærmere aftale. Stillingen har base i Qaqortoq.

 

Familiecenteret består af 5 huse: familiecenteret i Qaqortoq som er basen, to familiehuse i de mindre byer Narsaq og Nanortalik. Derudover værestedet ”Neriusaaq” for børn og unge i Qaqortoq, hvortil der er tilknyttet to ungerådgivere, samt det nyoprettet tidligindsats-behandlingshjem ”Apisseq”, ligeledes i Qaqortoq.

 

Personalenormeringen:

Ud over centerlederen omfatter familiecenteret i Qaqortoq 1 souchef/familievejleder, 4 psykologer, 1 psykoterapeut. 2 familievejledere (1vakant), 1 tidlig indsats medarbejder, samt 3 ungerådgivere (1 vakant).

 

Familiehuset i Nanortalik består af 1 afdelingsleder, som har ansvaret for den daglige drift i samarbejde med familiecenterlederen, 1 familievejleder, 1 tidlig indsats medarbejder og 2 ungerådgivere.

 

Familiehuset i Narsaq består af 1 afdelingsleder, som har ansvaret for den daglige drift i samarbejde med familiecenterlederen, 1 familievejleder, 1 tidlig indsats medarbejder og 1 ungerådgiver.

 

Centerets aktiviteter:

Familiecenteret i Qaqortoq og familiehusene i Narsaq og Nanortalik har deres egne årsplaner som bliver godkendt af ledelsen. Aktiviteterne planlægges og udføres af de ansatte. Behandlings-indsatserne planlægges med psykologerne i familiecenteret i Qaqortoq, som også udfører tjenesterejser til Narsaq og Nanortalik. Der bliver udført forskellige former for terapeutiske samtaler, netværksmøder med familier, sagsbehandlere og andre relevante fagpersoner.

Ud over de planlagte aktiviteter har lederen, i samarbejde med fagchefen og socialchefen i socialforvaltningen, ansvaret for det kommunale psykosociale kriseberedskab. Familiecenterlederen skal ved en hver krise udarbejde en udrykning/indsats i samarbejde med medarbejderne i familiecenteret/husene.  Den psykologiske faglig viden som stillingen kræver er en vigtig nøgle i dette arbejde

 

Arbejdsopgaver:

 • Udover ovenstående omfatter nærværende stilling ledelse samt uddelegering af opgaver i samtlige familiehuse, hvor der stræbes efter ensartet behandlingsmetode i hver by. Dette kan være en udfordring, da uddannelse samt ressourcer kan være meget forskellig i byerne. Lederens faglige sparring og samarbejde med afdelingslederne fra yderdistrikter er derfor enormt vigtigt.
 • Det påhviler også lederen, at medarbejdernes vigtigste arbejdsopgaver, såsom visitationsmøder, statusmøder osv., kører som de skal.
 • En gang årligt fremlægges en statistik over familiecenterets aktivitet til den kommunale ledelse og socialudvalget, som er som er folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det er lederens opgave at udarbejde og fremlægge denne statistik.   
 • Behandling af henviste klienter.
 • Supervision af personalet og medvirken i efteruddannelse.
 • Planlægning og udførelse af undervisning til de ansatte og andre fagpersoner i kommunen.

 

Yderligere er der er igangværende samarbejde med SDU (Syddansk Universitet) omkring traumescreeninger. Psykologerne i familiecenteret har i samarbejde med SDU været med til at udvikle og afprøve grønlandske screeningsmaterialer. Disse bruges nu i det daglige arbejde med børn og unge. I tæt samarbejde med SDU skal familiecenteret i 2021 indsamle data fra disse screeninger med henblik på at validere redskaberne. Den nye leder vil ligeledes blive en del af dette.

 

Ansvarsområde:

Indeholder budgetstyring, skemalægning, personalepleje, drift af institutionen, rettidig omhu i planlægning og udførelse af arbejdet, samarbejde med kommunalforvaltningen. Økonomisk ansvarlig for den budgetramme, der er afsat til driften af Familiecenteret og familiehusene.

 

Uddannelseskrav:

Relevant faglig uddannelse, gerne med baggrund i de psykologiske fag. Ledelseserfaring vægtes, samt viden om socialt udsatte - særligt med fokus på familier, børn og unge. Dobbeltsprog grønlandsk/dansk foretrækkes, men er ikke et krav.

 

Dine kompetencer:

 • Indsatserne i familiecenteret/husene er helhedsorienteret, og du arbejder derfor ud fra et helhedssyn, hvor der er fokus på ressourcer.
 • Du er robust, og du kan derfor vejlede og rådgive medarbejderne omkring de udfordringer, der er ved arbejdet med ressourcesvage familier.
 • Du har stærke samarbejdsevner og er i stand til at understøtte tværfaglighed.
 • Du er en tydelig leder, der ser kvaliteten i en tillidsfuld ledelsesstil, hvor medarbejderne selv har indflydelse på opgaveløsningen inden for den eksisterende ramme.
 • Du har en god driftsmæssig forståelse ift. Økonomi og faglige opgaveløsninger.
 • Du er handlekraftig og omstillingsparat.
 • Sidst men ikke mindst, er du nysgerrig efter at lære nyt og er kreativ i din tankegang.

 

Løn – og ansættelsesforhold:

Referer til de gældende overenskomster samt personlige kvalifikationer. Der betales rejseudgifter og bohaveflytning efter de gældende regler. Kommunen er behjælpelig med at anskaffe en passende bolig fra kommunens personaleboligpulje. Der kan dog forventes en meget langt ventetid.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til Sofie Hoffmeyer, souschef tlf. 64 54 20 eller pr. e-mail: soho@kujalleq.gl eller fagchef Ivalu Lund tlf. 64 53 74 eller e-mail ivlu@kujalleq.gl

 

Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades med PDF-fil, skal være i hænde via kommunens hjemmeside senest den 13. april 2021 eller sendes til:

 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia