sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag - Kommune Qeqertalik søger en udvalgssekretær til Inoqarfik

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 06-01-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-01-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83187053
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Genopslag: Kommune Qeqertalik søger en udvalgssekretær til Inoqarfik til ansættelse pr. 1. Marts 2022 eller efter aftale.

Som udvalgssekretær har du ansvaret for den politiske administration af Inoqarfiks arbejde i Kommune Qeqertalik.

Stillingen er placeret i INUA, og din nærmeste overordnede er sekretariatschefen.

Dine nærmeste samarbejdspartnere er de øvrige udvalgssekretærer på Inuit, Inoqarfik, Timi Tarnilu og samt fagkoordinatorer og øvrige eksterne interessenter på området.

Udover det administrative ansvar for udvalgets arbejde har du hovedkontakten til udvalgsformanden fra kommunalbestyrelsen. Udvalget Inoqarfik står overordnet for myndighedsfunktioner/borgerservice, erhverv, byudvikling, bolig, miljø, transport, infrastruktur, forsyning og beskæftigelse.

Dine arbejdsopgaver og hverdag består af:

-Du betjener Inoqarfik udvalget; 5 medlemmer og 5 suppleanter

-Områdeledere fra de fire byer sender dig sagsfremstillinger

-Ansvarlig for, at sekretariatschefen er informeret og ajourført med udviklingen og tendenserne i området

-Foretage generel controlling i forhold til om sagsfremstillingen lever op til gældende lovgivning og principper

-Sikre at alle relevante dokumenter er scannet og tilknyttet borgerens sag, og vedhæftet sagsfremstillinger

-Justere og opdatere arbejdsgange

-Sikre at beslutninger, projekter og tiltag til (gen)oprettelse af fagligt niveau, implementering af lovgivning eller driftsudviklingsprojekter er koordineret med relevante parter; fagkoordinator, ledelse og øvrige afdelinger centre eller eksterne interessenter

-Medansvarlig for at sikre de politiske pejlemærker


Vi forventer at du fagligt:

-Har relevant uddannelse

-Kendskab til regelgrundlaget for offentlig forvaltning og lovgivning af relevans for den kommunale ledelse


Vi forventer desuden at du personligt:


-Har gode samarbejds- og kommunikationsevner

-Har gode evner til at skabe overblik og håndtere en travl, hverdag.


Straffeattest:

Da det er en betroet stilling skal arbejdsgiver have samtykke til indhentelse af straffeattest.


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den gældende aftale eller overenskomst mellem Grønands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation på tiltrædelses tidspunktet.

Der anvises ikke bolig til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til sekretariatschef i Allattoqarfik Inua Kulunnguaq Reimer Olsen pr mail: kuol@qeqertalik.gl eller ved telefonisk henvendelse på 38 70 15.

Ansøgningsfrist: 28. januar 2022

Interviews af ansøgere kan ske løbende.


OM QEQERTALIK KOMMUNE

Kommune Qeqertalik har cirka 6.500 indbyggere, der bor spredt i byer og bygder i kommunen. Kommunen har 4 byer og 8 bygder. Byer: Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Kangaatsiaq. Bygder: Niaqornaarsuk, Attu, Ikerasaarsuk, Akunnaaq, Iginniarfik, Ikamiut, Kitsissuarsuit, Kangerluk

Om Aasiaat: 

Kommune Qeqertaliks centraladministration ligger i Aasiaat. Og i Aasiaat ligger Nordgrønlands Gymnasielle Uddannelse (GU). Årligt tilbagevendende arrangementer: Midnight Sun Marathon, Nipiaa Rock Festival

FØLG OS

På vores hjemmeside www.qeqertalik.gl

På vores Facebookside https://www.facebook.com/Kommune-Qeqertalik-243043503252446

På vores LinkedIn https://www.linkedin.com/company/kommune-qeqertalik/ 

Qasigiannguit https://www.linkedin.com/showcase/qasigiannguit/


Ansøgning

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail. Eller post

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og

kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter

ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problem med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia