sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Kommune Qeqertalik søger en lønmedarbejder

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 15-09-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 06-10-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85076832
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Lønkontoret i hele Kommune Qeqertalik søger lønmedarbejder til ansættelse pr. 01.11.2023 eller ifølge aftale.

Lønkontoret i Kommune Qeqertalik er normeret til seks medarbejdere, og medarbejderne arbejder i følgende spredte bosteder i Kommune Qeqertalik.

Lønkontoret er placeret under hovedkontoret INUA. Stillingen ønskes besattes i Aasiaat.


Der ønskes, at du har gode værdier på din arbejdsplads, udføre dine opgaver positivt og har gode arbejdsevner til at komme med forslag til forbedringer samt har organisatorisk tilgang til arbejdet.


Primære opgaver:

·Indtastning af løn til Akissarsiat

·Undersøge lønsedler

·løbende kontakt til forskellige afdelinger.

·Servicere kunder fra forskellige afdelinger i lønspørgsmål

·TID/Webtas

·Afstemning

·Betjening af indgået e-mails

·Elektronisk Arkivering

·Øvrige opgaver


Vi forventer at ansøgeren har følgende baggrund:

·Har relevant uddannelsesbaggrund - som f.eks. har HK uddannelse.

·har erfaringer og interesse i lønforhold.

·har kendskab til lønforhold inden for det offentlige område

·har kendskab til overenskomster

·har arbejdserfaringer med EDB systemer

·kan arbejde systematisk og ansvarligt

·kan arbejde selvstændigt og ansvarligt

·har gode samarbejdsevner, glad og har gode kommunikationsevner

·har evner og motivation til at udføre nye opgaver samt nye systemer


Straffeattest: 

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.ini@ini.gl.

Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales A-skat for frie goder i henhold til gældende lovgivning.

ELLER Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med ”Lønmedarbejder” med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapir m.v. skal være i HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb, den 05. oktober 2023.


Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Regnskabschef Alida C. Rafaelsen til mail

alra@qeqertalik.gl eller Lønadministrator Sofie Jeremiassen, mail: soje@qeqertalik.gl

Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia