sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag Qeqertarsuaq - Inoqarfik søger teknisk- og anlægskonsulent

Kommune Qeqertalik

Qeqertarsuaq
Ikkunneqarpoq: 08-12-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-12-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85161879
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ingeniør og naturvidenskab, Kontor og administration

Inoqarfik Qeqertarsuaq søger teknisk- og anlægskonsulent

Er du uddannet eller kyndig inden for Teknik & Anlæg, og er frisk på at være med til at udvikle byen?

Så er denne stilling som Teknisk- og anlægskonsulent i Inoqarfik Qeqertarsuaq noget for dig.

Stillingen ønskes besat pr. 01. februar 2024 eller efter nærmere aftale.

I vores team, værdsætter vi proaktivitet og ansvarsbevidsthed, og ønsker derfor en profil der har gåpåmod og viljestærk til at indgå i en dynamisk arbejdshverdag.

Inoqarfik Qeqertarsuaq er et bredt sagsområde, og du vil som konsulent bl.a. komme til at arbejde med planlægning og udvikling af teknisk- og anlægsrelaterede arbejdsopgaver.

Vi ønsker en kontinuerlig udvikling i forhold til det interne samarbejde, såvel med andre øvrige relevante fagområder, samt eksterne samarbejdspartnere, med henblik på at styrke den samlede indsats for vores borgere.

I den forbindelse ønsker vi at besætte stillingen hvor kompetencer som, løsnings- og udviklingsorienteret tankegang, ansvarlighed samt samarbejdsvillighed bliver vægtet højt.

Fakta om stillingen:

Teknisk konsulenten får daglig arbejdsplads i Inoqarfik Qeqertarsuaq, og skal referere til nærmeste foresatte, som er leder af Inoqarfik.

Kommune Qeqertalik tilbyder en arbejdsplads i rivende udvikling, engagerede kolleger, et bredt opgavefelt, med mulighed for personlig og faglig udvikling.

Det er en væsentlig del af stillingen, at sikre, at relevant lovgivning overholdes og efterleves.

Hvis du kan opfylde nogle af nedenstående kriterier, eller ønsker mere erfaring inden for disse – opfordres du til at sende en ansøgning

Dine opgaver vil primært blive:

 • Udarbejdelse og udvikling af procesvejledninger og procedurer
 • Vejledning inden for teknik og anlæg, samt udvikling
 • Udarbejdelse af sagsfremstillinger til det politisk udvalg
 • Samarbejde om miljørelaterede opgaver
 • Projektarbejde
 • Faglig sparring med kolleger og ledelse
 • Tværfagligt – og tværprofessionelt samarbejde
 • Afholdelse og effektivisering af netværksmøder med borgere og eksterne samarbejdspartnere
 • Ad hoc opgaver

Vi forventer at du:

 • Har en relevant uddannelse – gerne som ingeniør, bygningskonstruktør eller er kyndig inden for teknik og håndværkområdet  
 • Er stabil og loyal
 • Proaktiv og ansvarsbevidst
 • Imødekommende og samarbejdsvillig
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer
 • God formidler mellem borgere og kolleger

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.ini@ini.gl.

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Yderligere informationer vedrørende stillingen kan indhentes hos Bychef Benedikte Mølgaard, på e-mail: benm@qeqertalik.gl eller tlf:70 19 00. 


 Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia