sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sanaartornermut Immikkoortortaqarfimmi AC-fuldmægtigi

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 29-07-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-08-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82454629
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Anlægsafdelingen har en travl hverdag med en bred opgavefelt, hvorfor vi søger en dygtig og engageret AC-fuldmægtig.  Der er tale om en stilling inden for en afdeling der har flere ansvarsområder der nyder offentlighedens samt politisk bevågenhed.

Anlægsafdelingen varetager og forvalter den Centrale Bygningsmyndighed, Selvstyrets bygherrefunktion, administration af Selvstyrets forsikring, køb og salg af Selvstyrets ejendomme, samt administration af boligfinansiering. Tillige varetager afdelingen departementets stabsfunktion for økonomi og personaleadministration, samt administration af Selvstyrets Anlægs- og Renoveringsfond.

Opgaverne i afdelingen består således af en bred portefølje, og de løsninger, vi bidrager til, har betydning for samfundet og for realiseringen af mange af de udviklende tiltag og indsatser til landets samlede udvikling.

Din funktion vil primært bestå af udarbejdelse af materiale til politisk behandling, på alle af afdelingens fagområder. Tillige består din funktion af udarbejdelse af baggrundsmateriale til yderlige sagsbehandling, for at servicere det politiske niveau på et oplyst grundlag. Endvidere består din funktion af arbejde med afdelingens digitale løsninger, herunder primært opfølgning på aftaler herom.

Du skal endvidere kunne finde områder, der kan forbedres og effektiviseres samt efter nærmere analyser og vurderinger selv komme med forslag til løsninger.

Dine opgaver vil fordeles mellem ad hoc-opgaver og langsigtede opgaver mellem afdelingens forskellige områder. Du skal holde mange bolde i luften på samme tid, kunne begå dig på tværs af organisatoriske niveauer.

Den rette kandidat
Den rette kandidat har en relevant akademisk uddannelse f.eks. cand.scient.pol., cand.scient.adm., cand.mag., cand.oecon. eller lignende.

Du arbejder meget systematisk og kan tilegne dig viden og formidle problemstillinger på et let forståeligt sprog. Dine evner inden for kommunikation vægtes højt.

  • Du er samarbejdsorienteret, analytisk og målrettet i din arbejdsform.
  • Du er ambitiøs- med lyst og evne til at tage ansvar og yde en indsats.
  • Du er en holdspiller, men mest af alt skal du være i stand til selvstændigt at sikre kvalitet og fremdrift i byggeprojekterne i alle dens faser.
  • Du arbejder selvstændigt, men ved også hvornår du skal sparre med andre kolleger i afdelingen, og du har flair for teknisk kompliceret stof.
  • Ideelt set har du erfaring med at arbejde inden for offentlig administration, men du kan også være nyuddannet.
Du vil opleve, at der stilles store krav til dig og dine kompetencer i stillingen. Ud over et højt fagligt niveau forventer vi, at du besidder en række personlige kompetencer, herunder at du balancerer mellem et bredt overblik og en forståelse for detalje, kan se fordelene ved et mix af selvstændighed og samskabelse, samt at du er diplomatisk, uformel og er med på et godt grin i løbet af din arbejdsdag.

Vi tilbyder
Arbejdet i Anlægsafdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø hvor arbejdsglæde og ansvar går hånd i hånd med gode resultater, og med gode muligheder for udviklingsansvar og faglig videreudvikling.
  • En arbejdsplads med fokus på innovation og nytænkning
  • Et arbejde i et departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces
  • Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med engagerede kolleger
  • Spændende personlige og faglige udfordringer
Omgangstonen er uformel, og stemningen er præget af godt humør i en travl dagligdag, men også med respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Dato for tiltrædelse
Den 1. september eller efter nærmere aftale.

Er du interesseret?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Embla Kristjánsdóttir, emki@nanoq.gl.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia