sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Naatsorsuutinik allaffissornermillu suliaqartoq - Kontorfuldmægtig Teknikimik Ilinniarfik, Sisimiu

Namminersorlutik Oqartussat

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 04-07-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-07-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83791296
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Vi har lavet en rotation i administrationen, derfor søger Teknikimik Ilinniarfik, KTI Sisimiut en engageret og dygtig regnskabs- og administrativ medarbejder til hovedkontoret.
Du skal referere til KTI Sisimiuts kontorleder, og du bliver kollega til 8 administrative medarbejdere fordelt rundt i uddannelsesinstitutionen i Sisimiut

Primære ansvars- og arbejdsopgaver:

 • Daglig håndtering af bogholderi.  
 • Afstemning af kasse, bank, leverandør- og finanskonti.
 • Kundeekspedition.
 • Kasseoptælling.
 • Diverse administrative ad hoc-opgaver herunder omposteringer, backup for kollegaer, samt bestilling af rejser og ophold for ansatte og rejseafregninger.
Kvalifikationer  
 • Har en HK/TNI -uddannelse eller tilsvarende, med særlig vægt på økonomi og regnskab
 • Grundig erfaring indenfor regnskabsfunktion
 • Gerne kendskab til Økonomisystem IRIS og Ledelsesinfo  
 • Grundigt kendskab til EXCEL.
 • Ansvarsbevidst, evne og vilje til samarbejde.
 • Dobbeltsproget, grønlandsk og dansk.
Vi kan tilbyde
 • Dygtige og initiativrige kolleger.
 •  Muntert og positivt arbejdsmiljø.
 • Mange spændende udfordringer med mulighed for, at du sætter DIT personlige præg på udviklingen
Om KTI
KTI fremtræder som en moderne uddannelsesinstitution med alt nødvendigt og moderne undervisningsmateriel og velindrettede lokaler. Skolen er under konstant udvikling og ekspanderer løbende i takt med samfundets behov og ønsker.
KTI er en uddannelsesinstitution, der i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser indenfor områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, herunder Arktisk Bygningsarbejderuddannelsen, Råstoffer, Sprogkurser, samt de gymnasiale uddannelser GU, GUX, e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse, samt adgangskurser til ingeniør og maskinmesteruddannelse.
KTI har driftssamarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - ARCTIC – DTU, om to ingeniøruddannelser og Maskinmesteruddannelsen København om Maskinmesteruddannelsen.
KTI har derudover ansvaret for driften af 360 kollegieboliger, elev-, medarbejder- og kollegiekantine i Sisimiut.

Tiltrædelse:  efter nærmere aftale.

Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger
Hvis du gerne vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorleder Mette Thomassen, meth@kti.gl - tlf. 861644.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia