sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

IT-arkivar

Grønlands Selvstyre

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 05-07-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-08-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83795838
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kunst, kultur og sport, Offentlig administration, IT og medier

Grønlands Selvstyre
IT-arkivar

Grønlands Selvstyre, Nuuk

En stilling som IT-arkivar ved Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu er ledig til besættelse 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Arbejdssted er Nunatta Allagaateqarfia (Grønlands nationalarkiv) i Nuuk.

IT-arkivarens hovedområde vil være indsamling af myndighedsdokumentationer, der vedrører offentlige myndigheders brug og aflevering af ESDH-systemer. Det er også IT-arkivarens opgave at vurdere, i tæt samarbejde med arkivlederen, hvilken dokumentation der skal bevares fra den offentlige forvaltning og sørge for, at denne dokumentation bliver afleveret til Nunatta Allagaateqarfia.

Denne stilling har fokus på bevaring og aflevering af det digitale forvaltningsmateriale, hvorfor it-kompetencer udover brugerniveau/registreringsniveau er et krav.

Grønlands Selvstyre

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia