sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Oplevelsesskaber - Genopslag

Grønlands Selvstyre

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 31-08-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 22-09-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85065636
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kunst, kultur og sport, Offentlig administration

Grønlands Selvstyre

Oplevelsesskaber - Genopslag

Nuuk

Nunatta Atuagaateqarfia, Grønlands Landsbibliotek, søger en Oplevelsesskaber pr. 1. november 2023 eller efter aftale.

Dit primære funktionsområde vil være hos Team Oplevelser, som fokuserer på at idegenerere, planlægge og udføre arrangementer, der understøtter bibliotekets rolle som sted for inspiration, læring, fordybelse samt skabe god relation til biblioteket, dets tilbud og service.

Udover at bidrage til planlægningen og udførelsen af kulturelle tilbud, skal du påregne udlånsvagter i bibliotekets åbningstider. Du vil herigennem få et bredere kendskab til brugerne og herved kunne tilpasse og matche dine kreative indspark til formidling og oplevelser til vores brugere.

Grønlands Selvstyre

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia