sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Museumsinspektør til Sisimiut Museum

Qeqqata Kommunika

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 25-11-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 16-12-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-84283969
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kunst, kultur og sport

Museets geografiske ansvarsområde er den tidligere Sisimiut Kommune inklusive bygderne Sarfannguit og Itilleq samt området i og omkring Kangerlussuaq. Museet dækker områdets kultur- og naturhistorie gennem de sidste 4.500 år. Sisimiut & Kangerlussuaq Museum er en aktiv partner i udviklingen af UNESCO Verdensarvsområdet Aasivissuit – Nipisat og går en spændende fremtid i møde med udvikling af ny udstillinger og andre formidlingstiltag. Det er en dynamisk arbejdsplads, hvor der ofte er mange forskellige opgaver og projekter i gang på samme tid – store som små.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen. Stillingen kan også indebære aften- og weekendarbejde i forbindelse med museets arrangementer. Det primære tjenested er Sisimiut Museum, men ophold af kortere varighed ved museets afdeling i Kangerlussuaq må påregnes.

Museumsinspektøren skal indgå i det daglige arbejde sammen med museets øvrige ansatte, herunder særligt:

 • Videreudvikling og tilrettelæggelse af museets skoletjeneste
 • Registrering og bevaring
 • Samarbejde med lokale partnere
 • Besvarelser af faglige forespørgsler og andre museale opgaver
 • Udvikling og opsætning af udstillinger
 • Anden mundtlig og skriftlig formidling
 • Stedfortræder for Museumslederen i dennes fravær
 • Diverse ad hoc opgaver

Kvalifikationer:

Stillingen ønskes besat af en kandidat med akademiske kvalifikationer inden for et museumsrelevant fag. Relevant erfaring kan stå i stedet for uddannelse. Ved besættelse af stillingen, vil der blive lagt vægt på:

 • En relevant kompetencegivende uddannelse eller erfaring inden for kultur- eller formidlingsområdet
 • Kendskab til grønlandske kultur- og naturforhold
 • Erfaring med evaluering, dokumentation og videndeling
 • Gode kommunikationsevner, mundtligt og skriftligt
 • Kreativitet, ambition og en høj grad af selvstændighed
 • Stærke samarbejdsevner, også på tværs af faggrænser
 • Fleksibilitet og nysgerrighed – evnen til at lære nyt
 • Sproglige kompetencer, særligt grønlandsk og engelsk

Løn- og ansættelsesvilkår

Tiltrædelse snarest efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettige organisation. Der kan anvises en personalebolig til stillingen.

Ansøgning

Nærmere oplysning om museet kan findes på hjemmesiden sisimiut.museum.gl og https://www.facebook.com/SisimiutMuseum  Evt. yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Museumsleder Dorthe Katrine Olsen på e-mail doko@qeqqata.gl eller telefon +299 86 25 51.

Ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter sendes via Qeqqata Kommunias hjemmeside.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia