sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kalaallit Nunaanni Brugseni

Brugseni Ilulissat delikatesseerniarfimmi pisortassarsiorpoq. / Brugseni Ilulissat søger delikatesseleder.

Kalaallit Nunaanni Brugseni

Ilulissat
Ikkunneqarpoq: 22-02-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 08-03-2021
Suliffissamut ID normut: 330495837
Suliffiup suussusaa: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aqutsineq, Pisiniarfik & sullissineq
Atorfiup taaguutaa: Delikatesseleder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Afdeling (2) 6 - 10 medarbejdere
Oqaatsit:
Danskisut Paasisinnaavakka
Kallaallisut Paasisinnaavakka

Illit pikkorilluinnartunik, delikatesseerniarfimmiunik pingasunik, neqaarniarfimmi naalakkamik neqaarniamillu, suleqateqalernissamut piumassuseqarluinnartutit suliffissaqartippatsigit. Kalaallit Nunaanni pisiniarfiit annersaannut ilaavugut, pisiniarfiutivullu pisoqarfiulluartarput nuannaffiusarlutillu.

Pisortassarsiorpugut tunisassiatsinnik pitsaalluinnartitsiuarsinnaasumik delikatesseerniarfimmilu sulisunut avatangiisigissaartitsisinnaasumik. Taamaattumik pingaaruteqarpoq suliffimmi atugarissaartitsisinnaanissat immikkoortortamillu nuannersuutitsisinnaanissat, ulluinnarni aamma ulluni ulapaarfiusuni.

Pisortatut suliassavit pingaarnersaasa saniatigut tamatigoortunik ulluinnaqassaatit nillertunik kissartunillu nerisassiornermut suliffeqarfippassuarnillu sullittakkatsinnik sullissinermut akisussaaqataassallutit. 

Soqutiginartikkukku tusarfiginissat qilanaarissavarput.

Suliassat:
Suliassanik pilersaarusiorlunilu agguaassineq 
Immikkoortortami ullormut tunisassiorneq pisinianillu sullissineq
Pisiniarfiup tunisiffigeriaannaanissaa isumassarsiorluarfiusinnaanissaalu, ullut tamaasa
Tunngaviusunik inisseereerneq, ilaatigut akinik, ullunik qaangiuttoorfissanik, aviisinut piareersaanermik il.il.
Suliassanik aalajangiineq, asaaneq aamma egenkontrol
Immikkoortortami atugarissaartitseqataaneq avatangiisinillu nuannersuutitseqataaneq
Delikatesseerniarfimmi pisortaaneq 

Naatsorsuutigaarput illit:
Pisiniarfinnit sutorniartarfinniilluunnit nerisassiornermut tunngasumik tunuliaqutaqartutit
Nutaanik isumassarsiorsinnaasutit immikkoortortallu isumassarsiorluarfiusinnaanissaanik qulakkeerissasutit pisiniat pitsaanerpaanik toqqagassaqartuarsinnaaniassammata
Nillataartitsivinnik kusanartuutitsisarnissat
Pilersaarusiorsinnaanissat ullormullu ingerlatsinermi siuttuunissat
Inuttut ammasuunissat suleqateqarusussuseqarnissallu pisiniarfimmilu pisoqarfiulluartumi qiimaffiusumilu sulilluarsinnaanissat

Ilinnut neqeroorutigisinnaavavut
Suliffik soqutiginartoq piginnaasannik takutitsiffigilluarsinnaasat
Pisortatut piginnaasanik ineriartortitsineq
Suleqatit pitsaasut akornanni suliffimmi avatangiisigissaarneq
Atorfininnermi atukkat pitsaasut inissiamik neqeroorfigineqarnissamik periarfissaqarneq, pisataqartillugu imaluunniit pigisat nassiunneqarsinnaallutik
Isumaqatigiissusiorsimatilluni atorfininnermut atatillugu suliffimmillu tunuarnermut atatillugu angalanernik akiliunneqarnissamut periarfissaqarneq 
Piginnaasat naapertorlugit akissarsiaqarneq

Ilulissat pillugit
Ilulissat Kalaallit Nunaanni illoqarfiit takornariarfiusartut annersaraat 4.500-t missaanniittunik inulik. Illoqarfiup pinngortitarsuarmit alianaatsorsuarmit ilulissanillu kusanartorsuarnit avatangerneqaqqanini ilisimaneqaatigaa. nnut qanorluunniit ukiulinnut sammisassanik neqeroorutissaqarluarpoq. Illoqarfik pisoqarfiulluarpoq pisiniarnissamullu neriartornissamullu caféniinnissamullu periarfissaqarluarluni. Ilulissat eqqaanni piniarnissamut, aalisarnissamut angalaarnissamullu periarfissaqarluarpoq.

Suliffeqarfipput pillugu
Kalaallit Nunaanni Brugseni sinerissami illoqarfinni arfineq-pingasuni pisiniarfinni 17-ini 500-t missaanniittunik sulisoqarpoq. Pingaartitat tunngaviusut ilaasortanit tusindilippassuarnit aalajangiunneqarsimasut tunngavigalugit sulivugut. Kalaallit Nunaanni – inuiaqatigiinnut, avatangiisinut sulisutsinnullu – malunnartumik iluaqutaarusunnerput kajumississutigalugu sulivugut. Aammattaaq pisinianut attaveqarluartuarusuppugut. Pisiniartartuvut malunnartunik iluaqutissarsisarput uagutsinnullu niueriartortarlutik ilaatigut pitsaasunik neqerooruteqartaratta, aammali suliffeqarfimmut inuiaqatigiinnullu sunniuteqaqataasinnaagamik, namminneq illoqarfimminni nunalu tamakkerlugu.
Kalaallit Nunaanni Brugseni suliffeqarfiuvoq 100%-imik Nunatsinnit pigineqartoq ineriartorluarfiusorlu. Suliffeqarfitsinni pingaartipparput sulisutta piginnaasaminnik ineriartortitsinissaat. 2020-mi ”Great Place to Work”-itut uppernarsaaserneqarpugut, tamannalu sungiussisimannilluarfiusunik sulinermi avatangiiseqarnissannut qulakkeerutaavoq illillu suliakkut piginnaasannik pingaartitsiffiussalluni ineriartornissamullu periarfissaqassallutit.

Qinnuteqarnissamut killigititaq
Kingusinnerpaamik februaarip 8-at.
Ingerlaavartumik oqaloqateqartoqartassaaq.
Sulilerfissaq: Isumaqatigiissutigineqartoq naapertorlugu. 
Qinnuteqaatit nassiunneqartassapput nittartakkatsigut www.brugseni.gl/job (e-mailikkuunngitsoq).

Atorfik pillugu apeqqutissaqaruit attavigiuk
Niuertarfimmi aqutsisoq Søren Galsgaard, tlf. +299 947701

Nittartagaq: www.brugseni.gl
Facebook: Kalaallit Nunaanni Brugseni

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia