sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Leder ved alderdomshjemmet

Avannaata Kommunia

Uummannaq
Ikkunneqarpoq: 20-09-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-10-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-84048437
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet, Ledelse, Socialvæsen, Sundhed

Stillingen som leder ved Alderdomshjemmet i Uummanaq opslåes til ansættelse pr. 15. oktober 2022 eller efter aftale.

Stillingen er placeret i Uummanaq by og har ansvar over for beboerne og personale i alderdomshjemmet.

Følgende ansvar for de nærmeste personale ser blandt andet således ud:

·Sikrer at afdelingslederen er informeret og ajourført i forhold til alt relevant vedr. alderdomshjemmet.

·Sikrer at der ved problemstillinger på alderdomshjemmet udarbejdes løsningsforslag.

·Orienterer løbende om sin kontakt med beboere på alderdomshjemmet og deres nærmeste pårørende, især af hensyn til beboernes gode trivsel.

·Orienterer løbende om indehold af personalemøder med medarbejdere på alderdomshjemmet og sørger for at feedback fra kommunens politisk og administrativ ledelse bliver viderebragt til medarbejdere på alderdomshjemmet.

·Orienterer løbende om sit samarbejde med personale andre områder i kommunen der relaterer til ældreinstituionsområdet (hjemmehjælpsområdet, handicapområdet og økonomiske sagsbehandlere) samt eksterne samarbejdspartnere indenfor tværfagligt samarbejde, herunder via regelmæssige møder med afdelingslederen.

·Orienterer løbende om status på udgifter på alderdomshjemmet og bidrager til statistik på ældreinstitutionsområdet, herunder via regelmæssige afrapporteringer.

·Orienterer løbende om de vigtigste problemstillinger der vedrører beboernes midler og lommepenge og oplyser, hvordan problemstillingerne er tacklet.

·Orienterer løbende om alle klager vedrørende omsorg, pleje og aktiviteter på alderdomshjemmet og sørger for at disse bliver tacklet hurtigst muligt i samarbejde med afdelingslederen og relevante personale i kommunen.

·Anvender bagvagtordning kun ifm. alvorlig sygdom blandt beboerne, akut krise el.lign. og til hver tid efter forudgående godkendelse af afdelingsleder i den lokale socialafdeling på baggrund af en skriftlig, begrundet indstilling og højst for 1 måned ad gangen.

Egenskaber:

·Videregående sundhedsfaglig uddannelse – (sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut) eller sundhedsassistentuddannelse samt den administrative linje fra AQUTSISOQ.

·Teoretisk ledelsesmæssig uddannelse.

·Erfaring fra arbejde på ældre- eller handicapområdet.

·Ledelsesmæssig erfaring.

·Psykisk robust.

·Empatiske evner.

·Evner til at samarbejde tværfagligt

Løn og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

Kommunen kan være behjælpelig med anskaffelse af personalebolig.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingslederen for Socialafdelingen i Uummannaq Helga Nielsen 38 78 49 eller pr. e-mail heln@avannaata.gl.

Ansøgningen bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser samt ren straffeattest skal være sendt senest den 11. oktober 2022 ved at trykke på “søg denne stilling” ved opslaget i Avannaata Kommunias hjemmeside.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia