sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Forstanderi

Namminersorlutik Oqartussat

Qaqortoq
Ikkunneqarpoq: 08-09-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 08-10-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82633270
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse

Campus Kujalleq i Qaqortoq søger forstander fra 1. november 2021 eller snarest derefter.
Forstanderen har ansvaret for skolen med 400 elever og 75 medarbejdere. 

Campus Kujalleq består af en gymnasie- og en handelsskoleafdeling

Forstanderen refererer til skolens bestyrelse. 

Du skal være med til at skabe en stor velfungerende skole med dynamik og udvikling. 

Vores nye forstander skal:

  • have ledelseserfaring
  • økonomistyring
  • implementering af bestyrelsens strategier
  • være visionær
  • have stor personlig gennemslagskraft, overblik og evne til at prioritere.
  • erfaring med at arbejde politisk både i forhold til bestyrelsen og embedsværket
  • se dialog og tillid mellem ledelse, medarbejdere og elever som afgørende for at realisere skolens vision og mission  
  • kunne skabe en lærende organisation, hvor faglig stolthed hos både elever og medarbejdere fungerer i en udviklende kultur 

 

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til (LR 38-mi - INDSÆT LØNRAMME).

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Der ydes fri tiltrædelses- og - efter mindst tre års ansættelse - fratrædelsesrejse ifølge gældende regler. 

Yderligere oplysninger kan fås fra bestyrelsesformand Karsten Lyberth Klausen klausen@ga.gl.
Yderligere oplysninger om skolen findes på www.cak.gl
 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia