sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aasiaat - Gammeqarfik søger en viceskoleinspektør

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 08-09-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-09-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85075847
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse, Undervisning og pædagogik

Gammeqarfik er en by skole med ca. 400 elever og 49 lærere og arbejder i afdelingsdelt.

Vi søger en viceskoleinspektør til ansættelse pr. 1. December 2023 eller efter aftale


Vi forventer at kommende viceskoleinspektør varetager disse opgaver:

·Sikring af kvalitet i undervisningen

·Pædagogisk vejledning

·Koordinering af tilsyn, karakterer, Angusakka og elevhandleplaner

·Indberetninger til uddannelsesstyrelsen og lokale indberetninger såsom: pensa m.v.

·Årsplaner, semesterplaner og ugeplaner

·Tilsyn med depoter på skolen

·Kontakt til sundhedsvæsenet: tandklinikken og sundhedsplejersken

·Samarbejde med fagvejledere om udviklingsarbejde

·Forældrekontakt

·Koordinering og styring af aktivitetsdage

·Tilsyn med fravær af personale og elever

·Bygdernes drift

·Ansvar for alle prøver og tests udførelser i samarbejde med afdelingslederne

·Udviklingsarbejde på baggrund af resultater i prøver og tests.

·Lærerintra /Forældreintra / Skoleportal

·Skemalægning

·Tabulex TRIO og TEA bruges I det daglige arbejde


Oplysninger omkring stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende skoleinspektør Ajaaja Rosing 89 47 55 eller email gammeqarfik@qeqertalik.gl


Ansøgningen skal ske digitalt via Kommune Qeqertalik´s hjemmeside: www.qeqertalik.gl


Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Straffe- og børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.ini@ini.gl.

Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales A-skat for frie goder i henhold til gældende lovgivning.

ELLER Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.


Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til på de tiltrædelsestidspunkt gældende aftaler mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat atuarfianeersut Kattuffiat, ImaK.


Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia