sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag Kangaatsiaq - INUIT leder søges

Kommune Qeqertalik

Kangaatsiaq
Ikkunneqarpoq: 23-06-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-07-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83753310
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse

Kommune Qeqertalik er en nyskabende kommune med udgangspunkt i befolkningens regionale, kulturelle og servicemæssige behov.

Har du mod på at organisere funktionsområdet INUIT?

Har du lyst til at forbedre serviceringen af borgerne, har du erfaring med ledelse og trives du med at have mange bolde i luften?

Har du lyst til at være med til at skabe et tværfagligt miljø, hvor borgeren er i centrum?

Så er denne stilling noget for dig.

Funktionsområdet INUIT I Kangaatsiaq søger leder pr. 1. August 2022 eller efter nærmere aftale.

Følgende sagsområder social område, børnehaven, skolen, handicap område, ældreområde, alderdomshjem og familiecenter hører ind under funktionsområdet INUIT.

Bychefen vil være din nærmeste foresatte.


Arbejds- og ansvarsområde vil bl.a. være:

·Koordinering og ledelse af funktionsområdet INUIT

·Smidiggøre borgerbetjening i funktionsområdet INUIT

·Igangsætte, gennemføre og generelt være tovholder på konkrete projekter

·Udformning og etablering af nyt serviceringsteam

·Økonomi styring under funktionsområdet i Kangaatsiaq og fire bygder Attu, Ikerasaarsuk, Iginniarfik og Niaqornaarsuk

·Kvalitetssikring af socialsager der skal viderebehandles videre i systemet såsom kommunalbestyrelsen, Det sociale ankenævn, tilsyn m.m.

·Tværfaglig samarbejde med funktionsområderne INOQARFIK OG TIMI TARNILU


Dine kvalifikationer:

·Relevant højere uddannelse inden for ansvarsområdet

·Har erfaring inden for ledelse under offentlig organisation

·Være i stand til at have flere opgaver i gang

·Samarbejdsvillig

·Stabil

·Motivere og vejlede medarbejdere

·Bevare overblikket i pressede situationer

·God kontakt til borgere og medarbejdere


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.


Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.ini@ini.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.


Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.


Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.


Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til bychef Nikkulaannguaq Nikku Brandt tlf.: 70 19 00 eller på e-mail nibr@qeqertarlik.gl   


Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia