sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag - Niaqornaarsuk Kristian Lundblad skolen søger Leder

Kommune Qeqertalik

Kangaatsiaq
Ikkunneqarpoq: 24-03-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 18-04-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81871261
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse

Genopslag

 Ved Kommune Qeqertalik Niaqornaarsuk, søger skolen Kristian Lundblad under Kangaatsiap Atuarfia

en skoleleder der også skal kunne undervise pr. 1. maj. 2021 eller efter nærmere aftale.

 

I Niaqornaarsuk Atuarfik Kristian Lundblad er der ca. 30 elever fra 1.kl-9.kl fordelt i 5 i ikke årgangsdelte klasser.

 

Vi tilbyder et arbejdsplads der er under positiv udvikling og en skole med personale der er åben over for nye tiltag.


Ansættelse vil ske efter overenskomstaftale mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat,

IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet

gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Ansættelsen kan desuden ske på særlige åremålsvilkår i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK, hvorved der ydes en

fratrædelsesgodtgørelse på 18. 000 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991, som er nu 20.253,72 kr. pr. 1. april 2017, og en årlig feriefrirejse

for den ansatte og dennes familie.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest samt offentlig straffeattest.

Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til: Ledende Skoleinspektør Sussi Adelholm e-mail: suad@qeqertalik.gl  tlf: +299 872138

 

Ansøgning.:

 

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail. Eller post

 

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og

kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter

ved at trykke “Send ansøgning”.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia