sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag - Leder i Inuit Qeqertarsuaq

Kommune Qeqertalik

Qeqertarsuaq
Ikkunneqarpoq: 11-10-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 26-10-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82789430
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen, Ledelse, Undervisning og pædagogik

Kommune Qeqertalik er nyskabende kommune med udgangspunkt i befolkningens regionale, kulturelle og servicemæssige behov.


Har du lyst til at forbedre serviceringen af borgerne og har du erfaring med ledelse og kan du lide, interesse i og erfaring med at have mange opgaver i gang? Så er denne stilling noget for dig.


Sagsområdet INUIT i Qeqertarsuaq søger leder med ansættelse pr. 1. november 2021 eller efter nærmere aftale.


Følgende socialafdeling, børnehaven, skolen, bo enheder, alderdomshjem, familiehuset og handicapværksted hører ind under sagsområdet INUIT.


Bychefen vil være din nærmeste foresatte.


Arbejds- og ansvarsområde vil bl.a. være:


·Koordinering og ledelse af sagsområdet INUIT

·Smidiggøre borgerbetjening i funktionsområdet INUIT i samarbejde med sagsområder i det sociale område.

·Udformning og etablering af nyt serviceringsteam

·Samarbejde med andre funktionsområder


Dine kvalifikationer:


·Relevant højere uddannelse inden for ansvarsområde

·Lederuddannelse eller erfaring inden for ledelse

·Være i stand til at have flere opgaver i gang

·Samarbejdsvillig

·Stabil

·Motivere og vejlede medarbejdere

·Bevare overblikket i pressede situationer

·God kontakt til borgere og medarbejdere


Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at straffeattesten skal vedlægges ansøgningen.


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver tid gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.


Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.


For yderligere spørgsmål til stillingen kan bychef Benedikte Mølgaard kontaktes på benm@qeqertalik.gl eller telefon nr. 38 72 06


Ansøgning

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling".


Hvis du har problem med upload filer kontakt hr@qeqertalik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia