sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag Qeqertarsuaq - Leder til Familiehus søge

Kommune Qeqertalik

Qeqertarsuaq
Ikkunneqarpoq: 11-10-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-10-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82789578
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse

I Kommune Qeqertalik Qeqertarsuaq søger vi en leder til Familiehuset med ansættelse pr. 1. november 2021 eller efter nærmere aftale.


Stillingen som leder er placeret i Familiehuset i Qeqertarsuaq. Afdelingslederen i socialafdelingen vil være din nærmeste foresatte.


Arbejds- og ansvarsområder:

·Bidrage med hjælpeforanstaltninger som etableres efter en handleplan i socialafdelingen, der udarbejdes af sagsbehandler i samarbejde med forældre

·Yde støtte på børne- og familieområdet, herunder socialpædagogisk bistand og støtte for socialt sårbare familier efter handleplanen.

·Støtte sårbare familier med henblik på at styrke deres livsforhold og dagligdag og /eller øge deres personlige styrke og yde støtte i henhold til at styrke forældrenes forældreevne i henhold til handleplanen.

·Yde Pædagogiske bistand til forældre, hvis børn er anbragt uden for hjemmet og for de plejefamilier, som varetager omsorgen.

·Arbejde forebyggende for unge gravide eller unge mødre med henblik på at skabe en god tilknytning under og efter graviditet.

·Yde Pædagogisk bistand til børnefamilier med alvorlige psykosociale problemer.

·Støtte forældre i at styrke deres kontakt med institutioner på børneområdet herunder daginstitutioner, skolen, fritidsordningen, socialafdeling og sundhedsvæsenet.

·Udarbejde regelmæssigt besøgsrapport og statusrapporter.

·Oprette og afholde støttegrupper for børn og voksne

·Afholde kurser for familier

·Lave andre Ad. Hoc opgaver


Derudover henvises der til det for stillingen beskrevne ansvars- og stillingsbeskrivelse der kan rekvireres hos afdelingslederen inden for socialområdet.


Kvalifikationer:

·Pædagoguddannelse eller socialmedhjælper uddannelse suppleret af faglige kurser på børneområdet (eller vilje til at tage således kurser)

·Erfaring fra arbejde ved familievejledning på børneområdet

·Erfaring fra arbejde som støtteperson på børne- eller handicapområdet.

·Erfaring fra andre arbejdsområder på det sociale område.

·Har evne til etablere et godt samarbejde med samarbejdspartnere og klienter og yde arbejdsindsatsen i henhold til handleplanen, som sagsbehandleren er ansvarlig for.

·Har evne til at arbejde selvstændigt med udgangspunkt i handleplanen og har gode samarbejdsevner.

·Har tålmodighed og tolerance. Er psykisk robust.

·Er pålidelig, loyal, ansvarsbevist og foregangseksempel.

·Er god til klientkontakt, kommunikation og god til at håndtere konflikter

·Er fleksibel og har vilje til udvikling.

·Er god til at efterleve bestemmelser i henhold til at yde arbejds-og samarbejdsindsats som familievejleder i socialafdelingen.


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

Der skal forventes skiftende arbejdstider.


Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.


For yderligere spørgsmål til stillingen kan bychef Benedikte Mølgaard kontaktes på benm@qeqertalik.gl eller telefon nr. 38 72 06


Ansøgning

 

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail. Eller post

 

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og

kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter

ved at trykke “Søg denne stilling"


Hvis du har problem med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia