sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Uddannelsesinspektør

Grønlands Selvstyre

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 23-03-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-04-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81866889
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse, Undervisning og pædagogik

Grønlands Selvstyre
Uddannelsesinspektør

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Grønlands Handelsskole søger uddannelsesinspektør til de videregående uddannelser.

Som uddannelsesinspektør får du det samlede ansvar for at planlægge, drifte og kvalitetssikre de videregående uddannelser, og derfor er det vigtigt, at du er grundig og har fokus på præcision i dit arbejde. Arbejdet kræver, at du er tålmodig og forstår at skabe tillid i de rammer, du arbejder inden for. Som uddannelsesinspektør vil du få ansvaret for, at elever og studerende har en dagligdag, hvor de møder høj kvalitet i undervisningen, hvor der er sammenhæng i undervisningen på tværs af faggrænser.

Arbejdsopgaverne består overordnet af følgende:

  • Daglig ansvar for at undervisningen gennemføres efter gældende lovgivning.
  • Planlægning af undervisningsforløb, herunder fagfordeling, eksamenstilrettelæggelse og skemalægning.
  • Ansvarlig for udvikling af studieordninger, uddannelsesplaner og læreplaner.
Grønlands Selvstyre

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat