sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Plejehjemmet QUPANUK i Sisimiut søger 4 sundhedsassistenter, primært til aften- og nattevagter.

Qeqqata

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 11-03-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-04-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-79758477
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

  • Personlig pleje og omsorg, og være med til at sikre at plejen sker i overensstemmelse med de formål, mål og regler der er udarbejdet for området.
  • Medvirke til at skabe tillid og tryghed gennem dialog og samtale
  • Arbejde med at styrke beboerens funktionsniveau og ressourcer, med rehabiliterende arbejdsgang

·         Være med til at videreudvikle plejehjemmets ved at deltage i den igangværende udvikling inden for området.

Vi forventer, at du:

  • Er uddannet sundhedsassistent
  • Er stabil og tager ansvar for dine opgaver
  • Kan rumme og forholde dig til menneskers forskelligheder
  • Har gode ideer, og tager initiativ
  • Er god til at samarbejde
  • Har lyst til at bruge dine faglige kompetencer.
  • Gerne er dobbeltsproget.

Vi tilbyder:

Introduktion


En arbejdsplads hvor udvikling medansvar og medindflydelse prioriteres højt.

 

Efter aftale kan man være deltidsansat eller på fuldtidsansat, og du skal påregne arbejde hver 2 weekend med ansvarshavende funktion.

 

En spændende arbejdsplads med mangeartede opgaver

 

Stor selvstændighed i arbejdet, med rige muligheder for præg på udviklingen

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til de enhver tid gældende aftaler mellem Grønlands Hjemmestyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Der kan anvises en personalebolig, for hvilken der betales efter gældende regler. 

 

Tiltrædelse 1. juni 2020 eller efter aftale

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved at rette henvendelse til Plejehjemsleder Peter Mattaaq på tlf.: 86 73 58 eller mail: pema@qeqqata.gl

 

Souschef Annette Eriksen på tlf. 867351 mail: aner@qeqqata.gl

Ansøgning bilagt relevant eksamenspapir, CV, udtalelser skal være sendt senest den 1. juni 2020

Qeqqata Kommunia
HR Afdeling
Postboks 1014

3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Web: www.qeqqata.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Royal Greenland A/S
Sisimiut Sømandshjem
Sisimiut
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen