sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag - Akademisk medarbejder til Ledelsessekretariatet ved Grønlands Politi

Koncern HR

Ikkunneqarpoq: 15-09-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-09-2022
Suliffissamut ID normut: 331319412
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Politi, forsvar og retsvæsen
Atorfiup taaguutaa: Jurist
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Jura og retsvæsen)
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Nuuk

Vil du være en del af en spændende arbejdsplads i Arktis? Bliver du motiveret af at udvikle nye løsninger, som understøtter en politisk styret organisation, og vil du være med til at sætte retningen og udvikle kvaliteten i politiets opgaveløsning?

Så er denne stilling måske noget for dig. Grønlands Politi søger akademisk medarbejder til at drive udviklingsprojekter, understøtte politiets øverste ledelse, og bistå med udarbejdelse af høringssvar bl.a. til Folketinget og Inatsisartut.

Om stillingen

Ledelsessekretariatet i Grønlands Politi, der organisatorisk er placeret under stabschefen, har ansvaret for sagsbehandling på en lang række sagsområder, herunder bl.a. vedrørende indsamling og bortlodning, våben, tilholdsager, dusørsager, klagesager og erstatningssager. Derudover håndterer afdelingen kommunikation, projekt- og puljestyring, samt koordinering af høringssager.

Grønlands Politi er tillagt kompetencer på fogedområdet og sekretariatet understøtter derfor også juridisk vedrørende umiddelbare fogedforretninger, udsættelsessager og samværssager. Desuden inddriver Grønlands Politi egne bøde- og konfiskationskrav, og sekretariatet er i den forbindelse sparringspartner for økonomisektionen, ligesom ledelsessekretariatet styrer opgaver og projekter, der går på tværs af organisationen og af forskellige juridiske områder. Sekretariatet understøtter endvidere med juridisk undervisning bl.a. i forvaltningsret på politiskolen.

Du vil i det daglige arbejde referere til sekretariatschefen, men vil også skulle arbejde tæt sammen med den øverste, hvorfor to arbejdsdage sjældent vil være ens.

Dine opgaver vil bl.a. bestå i:

• Koordinere og styre udviklingsprojekter på tværs af organisationen.
• udvikle og implementere nye løsninger, herunder gennemføre proceskortlægning og optimering af administrative arbejdsgange
• Ministerbetjening, herunder udarbejde udkast til svar på høringer fra Folketinget, Inatsisartut og andre myndigheder vedrørende forberedende lovarbejde, spørgsmål om Grønlands Politis virksomhed og meget andet.
• Bidrage til generel forretningsudvikling, bl.a. ved udarbejdelse notater, vejledninger, actioncards mv., samt generel understøttelse den øverste ledelse.
• Understøtte Grønlands Politis virksomhedskommunikation.

Der vil herudover være mulighed for konkret at aftale yderligere ansvarsområder i det omfang, du har mod på mere.

DIG

Vi forventer, at du:

• Har en kandidatuddannelse, fx cand. jur., cand. merc. jur., cand.scient.pol., cand. polit. eller lignende
• Gerne har et par års relevant erfaring, hvilket dog ikke er et krav.
• Har en analytisk og struktureret tilgang samt arbejder professionelt og målrettet både alene og i teams.
• Er idéring, tager initiativ og arbejder løsningsorienteret.
• Er god til at lede og prioritere egne opgaver.
• har flair for skriftlig formidling til forskellige faggrupper
• Har god organisationsforståelse.
• Ser fordelene i at arbejde udviklingsorienteret og deler ud af din viden.
• Har veludviklede samarbejdsevner og helhedssyn.
• Kan kommunikere tydeligt og respektfyldt, da sekretariatet understøtter den øvrige organisation, der er sammensat af medarbejdere med forskellige baggrunde og uddannelser.

OS

Vi har et stærkt fagligt og socialt fællesskab, en uformel omgangstone og sætter pris på godt humør. Der vil blive taget godt imod dig, og du vil få gode rammer for at løse dine opgaver. Du vil altid have nem adgang til faglig sparring og råd og vejledning fra kolleger og ledelse.

Vi lægger vægt på, at du får mulighed for varierede arbejdsopgaver og kompetenceudvikling, der er målrettet mod netop dig. Vi har fokus på, at der skal være en fornuftig balance mellem dit arbejds- og privatliv, og du får derfor mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af din ar¬bejdstid.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Dit arbejdssted bliver Grønlands Politi, med adresse i Nuuk.

Der stilles bolig til rådighed og størrelsen heraf vil afhænge af din husstands størrelse. Boligen vil ligge i Nuuk inden for ca. 6 km af politimesterembedet. Huslejen vil være afhængig af boligens placering, størrelse og stand.

Der ydes bohaveflytning og tiltrædelsesrejse i henhold til de til enhver tid gældende regler herom.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2022, eller efter nærmere aftale.

Kontakt
Ansøgning, CV og eventuelle udtalelser skal uploades via politiets rekrutteringssystem. Du kan oprette en profil og søge jobbet på www.politi.dk, under fanen ”Om politiet”.

Der vil blive afholdt samtaler snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb. Samtalerne vil enten ske ved personligt fremmøde i Nuuk, alternativt via Microsoft Teams eller over Facetime, hvis du er bosiddende uden for Nuuk.

Du er også velkommen til at kontakte sekretariatschef Emil Maegaard-Hoffmann på telefon +299 567282 (husk 4 timers tidsforskel - når klokken er 12.00 i Danmark er den 08.00 i Grønland) eller mail EMA017@politi.dk for at høre mere om stillingen.

Vi opfordrer alle interesserede ansøgere til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 28. september 2022 

 

GRØNLANDS POLITI
Sammen skaber vi trygheden

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia