sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Allagarsiuteqqitaq: Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi Aqutsisunut sullissiviani inatsisileritooq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 13-12-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 07-01-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-78190449
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Politi, forsvar og retsvæsen

Vi søger en kollega til de mangeartede juridiske opgaver i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen har 120 medarbejdere fordelt på kontorer i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat samt i Danmark.

Stillingen er placeret i Skattestyrelsens ledelsesstab på hovedkontoret i Nuuk. Ledelsesstaben tæller 9 medarbejdere, og vi er på udkig efter en kollega med en juridisk profil.

Ledelsesstabens hovedopgave består blandt andet af rådgivning af Skattestyrelsens ledelse, Departementet for Finanser samt det politiske niveau. Derudover servicerer vi Skattestyrelsens øvrige faglige enheder.

Vi tilbyder et arbejde i et uformelt og åbent arbejdsmiljø, med tværgående arbejdsopgaver og med korte kommandoveje og engagerede kolleger. Vi er en arbejdsplads med gode muligheder for sparring og faglig udvikling på tværs af fagenhederne.

Opgaver
Der er tale om en stabsfunktion med en bred opgaveportefølje, herunder:

 • Rådgivning af ledelsen i juridiske spørgsmål
 • Sparringspart for kollegaer i fagenhederne
 • Deltagelse, og projektstyring, i forbindelse med tværgående projekter internt i Skattestyrelsen og på tværs i centraladministrationen
 • Udarbejdelse af notater, høringssvar, materiale til Naalakkersuisut (regeringen) og Inatsisartut (parlamentet) m.v.
 • Konkret sagsbehandling
 • Fortolkning af love og regler på området, samt bidrage til udarbejdelse af interne og eksterne vejledninger på baggrund heraf
 • Deltagelse i udarbejdelsen af nye, og revision af eksisterende, love og regler
 • Retssager kan også blive en del af dine arbejdsopgaver

Om dig
 • Juridisk uddannelse på bachelorniveau, gerne på kandidatniveau
 • Du har gerne en del års erfaring, men en dygtig nyuddannet tages også i betragtning
 • Gerne erfaring med offentlig forvaltning og arbejdet i en politisk styret organisation
 • Du er velformuleret i tale og skrift
 • Du er god til at kommunikere og samarbejde med mennesker med forskellig baggrund, også med ikke-jurister
 • Du går struktureret til værks, og du nærer en stærk ansvarsfølelse for opgaven
 • Du kan håndtere flere forskelligartede opgaver sideløbende i tæt samarbejde med kollegaer
 • Du kan lide at favne fagligt bredt, og du har mod på at sætte dig ind i nye sagsområder
 • Du har gode tekstanalytiske evner, og det er en fordel, hvis du har en god talforståelse
 • Det er en fordel, hvis du både taler og skriver grønlandsk, dansk og engelsk
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse efter aftale.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen. Til ansøgere under studie kan der aftales nedsat arbejdstid indtil studiets færdiggørelse.

Stillingen besættes som udgangspunkt som en fuldmægtigstilling. Til den rette kandidat med relevant erfaring vil der efter omstændighederne kunne ydes special- eller chefkonsulenttillæg.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Se Grønlands Selvstyres overenskomster og aftaler her: http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Overenskomster-og-aftaler

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt ansøger allerede har en personalebolig gennem ansættelse i Grønlands Selvstyre, bibeholdes ret til anvist personalebolig.

Personaleboligen er knyttet til ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Orlovsmuligheder i Danmark:
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Rannvá Clementsen, kontorchef i ledelsesstaben, telefon 346579 eller e-mail ranv@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Ansøgningsfrist: 6. januar 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis Skattestyrelsen vælger at indkalde dig til en samtale og efterfølgende fortsætte i ansøgningsforløbet med dig, vil Skattestyrelsen anmode dig om en kopi af din straffeattest. Det er et ufravigeligt krav for ansættelse, at du har en ren straffeattest.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia