sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Allagarsiuteqqitaq: Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfiani Inatsiseqarnermut immikkoortortaqarfimmi inatsisileritooq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 08-06-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 05-07-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82222744
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Politi, forsvar og retsvæsen

Lovafdelingen i Formandens Departement søger en dygtig jurist med interesse for og kendskab til offentlig ret i bred forstand, særlig forvaltningsret og persondataret. Lovafdelingens opgaver består bl.a. af juridisk kvalitetssikring af lovgivning og regler, sagsbehandling, lovfortolkning og udarbejdelse af juridiske notater og responsa.

Formandens Departement
Formandens Departement betjener Formanden for Naalakkersuisut (den grønlandske regeringsleder). Formandens Departement består p.t. af Ledelsessekretariatet, Lovafdelingen, Bestyrelsessekretariatet, Forfatningsafdelingen og HRU-kontoret. Derudover hører Digitaliseringsstyrelsen også under Formandens Departement.

Lovafdelingen
Lovafdelingens arbejdsopgaver omfatter blandt andet:

 • Lovforberedende arbejde i form af bistand og projektsamarbejde med de enkelte departementer og Inatsisartuts administration, samt de danske myndigheder.
 • Juridisk kvalitetssikring af forslag til Inatsisartutlove, Selvstyrets bekendtgørelser, Kommunale vedtægter og tværgående cirkulærer, samt stadfæstelse og kundgørelse af disse.
 • Juridisk rådgivning af Formanden for Naalakkersuisut, samt de andre departementer, herunder ved udarbejdelse af juridiske notater og responsa.
 • Forvaltningsretlige opgaver på tværs af departementerne.
 • Afholdelse af kurser om lovkvalitet, sagsbehandling og andre juridiske emner.
 • Understøttelse af det parlamentariske samspil mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut, herunder deltagelse i lovforberedende udvalg.
 • Koordination af Inatsisartuts samlinger, herunder anmeldelse af Naalakkersuisuts punkter til samlingerne.

Som jurist i Lovafdelingen vil du få et udfordrende og dynamisk job i Formandens Departement.

Om dig
 • Er uddannet cand.jur. med god teoretisk baggrund. Nyuddannede opfordres også til at søge stillingen.
 • Har stor interesse for offentlig ret i bred forstand, særlig forvaltningsret og persondataret.
 • Har lyst til at indgå i et lille team med andre juridisk velfunderede og engagerede kollegaer.
 • Er god til at samarbejde, sparre og dele din viden med kolleger.
 • Kommunikerer godt både mundtligt og skriftligt.
 • Har et godt humør og trives i et uhøjtideligt arbejdsmiljø.

Dansk/Grønlandsk dobbeltsprogethed vil være en fordel.
 
Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der vil være mulighed for ansættelse som specialkonsulent for ansøgere med tilstrækkelig relevant erfaring.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Orlov
Ansatte i Staten og kommunerne i Danmark har krav på tidsubegrænset orlov i forbindelse med ansættelse ved Grønlands Selvstyre.

Ansøgningsfrist: Mandag, den 5. juli 2021, kl. 12:00.

Tiltrædelse: 1. august 2021 eller efter aftale.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 27.

Yderligere oplysninger
Ønsker du nærmere oplysninger om stillingerne kan du rette henvendelse til Retschef Jógvan Svabo Samuelsen på e-mail: josn@nanoq.gl eller på telefon (+299) 34 51 31.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia