sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik inatsisilerituumik pimoorussisumik qinersineq pillugu inatsimmik, kommunini nakkutilliinermik kommuninullu pisinnaatitsissummik soqutigisalimmik pissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 31-05-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 25-06-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82183782
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Politi, forsvar og retsvæsen

Departementet for Finanser søger en engageret jurist med interesse for valgloven, det kommunale tilsyn og kommunalfuldmagten
 
Vores kommunalvalglov skal opdateres. Kommunalfuldmagtens grænser skal tydeliggøres. Kompetencen for Tilsynsrådet skal evalueres. Kommunerne skal sikres rådgivning og vejledning. Dette er blot nogle af vores aktuelle juridiske opgaver, og vi har brug for et godt juridisk hoved til at være med til at løse opgaverne.
 
Du skal være med til at sikre en god servicering af vores Naalakkersuisoq. Du skal også deltage i sekretariatsbetjening af Tilsynsrådet, Valgnævn, Valgbarhedsnævn samt Den Politiske Koordinationsgruppe, som er et forum for Naalakkersuisut og borgmestrene. Du forventes desuden at bidrage til den almindelige sagsbehandling samt til løsning af juridiske opgaver i øvrigt i departementet.
 
Du placeres i departementets juridiske afdeling, hvor din primære opgave bliver at varetage opgaver for Afdelingen for Indenrigsanliggender efter afdelingschefen for Afdelingen for Indenrigsanliggenders nærmere bestemmelse. Du vil i praktiske og administrative spørgsmål referere til afdelingschefen for Juridisk Afdeling. Du vil i sager i relation til sagsbehandlingen i Tilsynsrådet herudover konkret kunne referere direkte til formanden for Tilsynsrådet.
 
Afdeling for Indenrigsanliggenders primære ressortansvar er sektortilsyn med kommunernes styrelsesforhold. Afdelingen aflægger så vidt muligt et årligt tilsynsbesøg i hver kommune. Afdelingen har nær kontakt med kommunerne og andre myndigheder. Derudover deltager afdelingen på forskellige måder i tværoffentligt samarbejde.
 
Afdelingens ansvarsområder omfatter blandt andet:

 • Legalitetstilsyn med styrelsesforhold på alle niveauer i kommunerne.
 • Gennemførelse af valg til Inatsisartut og borgerråd.
 • Sekretariat for Tilsynsrådet.
 • Sekretariat for Valgnævn.
 • Sekretariat for Valgbarhedsnævn.
 • Sekretariat for Den Politiske Koordinationsgruppe.
 
Afdelingen varetager ansvaret for lovgivning om blandt andet:
 • Den kommunale styrelse.
 • Valg til Inatsisartut.
 • Valg til kommunalbestyrelser, lokaludvalg, bygdebestyrelser og menighedsråd.
 • Valg til borgerråd.
 • Grønlands inddeling.
 • Registrering (tinglysning).
 • Ekspropriation.

Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger.
 • En hverdag, hvor dagene aldrig er ens, og hvor du er med til at præge opgaverne.
 • En mulighed for personlig og faglig udvikling.
 
Vi forventer, at du:
 • Har en afsluttet juridisk uddannelse på mindst kandidatniveau.
 • Har kendskab til den kommunale verden.
 • Kan arbejde både selvstændigt og i teams.
 • Er god til at formulere dig skriftligt.
 • Har kendskab til forholdene her i landet.
 • Har kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation.
 • Kan begå dig på flere sprog, her vil grønlandsk særligt blive foretrukket.
 
Vi lægger derudover vægt på, at du:
 • Har interesse for at arbejde i et til tider travlt miljø.
 • Har flair for at have mange bolde i luften.
 • Har evner for analyse og strategisk planlægning.
 • Kan strukturere din hverdag alene og sammen med afdelingen.
 • Er initiativrig, kreativ, resultatorienteret og udadvendt.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. Der kan derfor ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
 
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.
 
Nærmere oplysninger om afdelingen og stillingen kan indhentes hos afdelingschef for Afdelingen for Indenrigsanliggender Klaus Georg Hansen, tlf. 34 51 11, e-mail: kgh1@nanoq.gl.
 
Ansøgningsfrist: 25. juni 2021 kl. 12:00.
 
Tiltrædelse: 1. august 2021 eller efter aftale.

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia