sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmi Sulisoqarnermi allaffimmi pisortassarsiorneq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 14-09-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 05-10-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-84030665
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Politi, forsvar og retsvæsen

Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) søger en kontorchef, der på én gang kan bevare overblikket og kan dykke ned i detaljen inden for det ansættelsesretlige område.
 
Som kontorchef får du ansvar for ASA’s jurister og personalekonsulenter. Du vil komme til at stå for håndteringen af enhedens samlede opgaveportefølje, herunder tilrettelæggelsen af arbejdsgange og udvikling af enheden. Du vil i den sammenhæng skulle arbejde tæt sammen med personale- og forhandlingschefen, som du referer til.
 
Enheden består for tiden af fire jurister og 11 konsulenter fordelt på to delkontorer. Der er tæt organisatorisk, opgavemæssig og sparringsmæssig kobling med andre enheder, se mere herom på www.asa.gl
 
Enhedens opgaver er bl.a.:

 • Personalesager, rådgivning og ledersparring for Selvstyret og underliggende enheder
 • Overenskomstforhandlinger og implementering
 • Overenskomstfortolkning for Selvstyret og kommunerne
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter og anvisning af korrekt løn
 • Undervisning i ansættelsesret og udarbejdelse af vejledninger
 • Understøtte tilstødende enheders arbejde
 
Kontorchefens opgaver:
 • Drift og udvikling af enheden, herunder fordeling, håndtering og prioritering af sager.
 • Samordne, optimere og beskrive arbejdsgange i enheden og til enheder i Selvstyret og kommuner
 • Ledelsesinformation relateret til enheden
 
Vi ser gerne, at du har følgende faglige baggrund:
 • Uddannet Cand.jur/Cand.merc.jur
 • Ledelseserfaring
 • Flere års erfaring inden for ansættelsesret og personalejura
 • Flere års erfaring inden for offentlig forvaltning, gerne i Selvstyret
 • Indsigt i overenskomstsystemet
 • Undervisningserfaring
 
Dine personlige kvalifikationer skal helst dække følgende:
 • Tillidsvækkende og motiverende
 • Initiativrig, udholdende og drivende for processer
 • Gode samarbejdsevner og ser service fra et kundesynspunkt
 • Fleksibel og formår at navigere i en omskiftelig hverdag
 
Vi tilbyder
En organisation, der nyder stor synlighed på tværs af centraladministrationen og det offentlige arbejdsmarked.
 
En arbejdsplads, der er lydhør overfor forandringer og har et fokus på udvikling af enheder og den enkelte medarbejder.
 
En ledergruppe med fokus på udvikling af den enkelte leder og implementering af et fælles
ledelsesgrundlag på tværs i organisationen.
 
Tiltrædelsesdato
1. januar 2023 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist
Tirsdag d. 4. oktober 2022 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 41.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Personale- og Forhandlingschef Frederik Schmidt på email: fsch@nanoq.gl eller tlf. +299 346681

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36.

Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 47.777 og årligt Kr. 573.321.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.


Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia