sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoqarfimmut inatsisileritooq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 09-09-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-09-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-84015227
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Politi, forsvar og retsvæsen

I Departementet for Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender arbejder vi med at realisere de politiske mål på ressortområdet. Det omfatter bl.a. lovgivning, herunder rigslovgivning for Grønland, internationale konventioner, strategier og projekter til at styrke forholdene for udsatte voksne og ældre i Grønland.

Opgaverne i afdelingen for sociale anliggender omfatter udarbejdelse af lovgivning indenfor det socialretlige område, herunder udarbejdelse af bekendtgørelse, vejledninger. Servicering af det politiske niveau i form af notater, redegørelse med videre samt behandling af juridiske spørgsmål.

Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejde på tværs af sprog-, kultur- og faggrænser, samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder. Stillingen stiller krav om hurtigt at kunne sætte sig ind i nyt stof og være fleksibel, samt at kunne trives i en organisation, hvor små og store opgaver krydser hinanden i en til tider hektisk hverdag.

Naalakkersuisut er desuden i gang med en række reformtiltag på socialområdet med henblik på øget velfærd for de voksne udsatte samt for vores ældre borgere i Grønland, som juristen vil indgå i og rådgive om.

Organisatorisk er stillingen placeret under afdelingschefen for Sociale Anliggender. Du vil være en del af afdelingens juristgruppe og vil have et tæt samarbejde med jurister i departementets stab. Dine opgaver vil hovedsageligt relatere sig til de socialretlige områder.


Du kan forvente et varieret, spændende og udfordrende arbejde. Du får igennem dine arbejdsopgaver opøvet stor ekspertise i brug af den juridiske metode, og af din egen kreative evne til at omsætte udstukne politiske mål til at indgå i processerne om udmøntning af konkret lovgivning.

Om stillingen
Opgaverne omfatter bl.a.:

 • At fungere som rådgiver for det politiske niveau i samarbejde med ledelsen i departementet
 • At medvirke til udarbejdelse af lovgivning
 • At udarbejde politiske oplæg, redegørelser, svar mv.
 • At medvirke i undersøgelser, evalueringer o.l. på det sociale område
Kompetencer:
 • Er uddannet cand.jur.
 • Har en åben og positiv tilgang til dit arbejde og dine kolleger
 • Er selvstændig, velstruktureret og resultatorienteret
 • Har interesse for at omsætte politik til jura og omvendt
 • Teoretisk og praktisk viden om socialområdet er ønskeligt, men ikke en betingelse
 • Dygtig til formulering på skrift og i tale
 • God til at skabe samarbejdsrelationer
 • Lyst til at arbejde i et tværfagligt og tværkulturelt miljø, hvor hver enkelt bidrager til at skabe helhedsorienterede løsninger
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur en fordel
 • Gerne dobbeltsproget, men det er ingen betingelse
Ansøgningsfrist: Fredag den 28. september 2022.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39/40.

Ansøgningen sendes som A-post til Departementet for Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, Postboks 970, 3900 Nuuk eller pr. mail til kakj@nanoq.gl.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at Afdelingschef Karen Kiær Jakobsen tlf. 34 56 88 eller e-mail kakj@nanoq.gl.

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.naal.gl, under Job.

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia