sullissivik.gl
Ussassaarut taanna oqaatsini makkunani nassaassaavoq
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sulisoqarnermut inatsisileritooq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 13-12-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 08-01-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-78190448
Suliffiup suussusaa: Fuldtid
Suliassaqarfik: Politi, forsvar og retsvæsen

Jurist med mod på arbejdsret

Vi søger en jurist til Kontoret for Personale og Jura. Kontoret består af 4 personalejurister og 7 personalekonsulenter. Kontoret er en del af Grønlands Selvstyres Personaleafdeling i Økonomi- Og Personalestyrelsen, som hører under Departementet for Finanser.

Økonomi- og Personalestyrelsen som arbejdsplads:
Vi er en enhed i rivende udvikling med mange spændende opgaver. Vores fornemmeste opgaver er at servicere lederne i Selvstyrets centraladministration, det grønlandske sundhedsvæsen, departementer og styrelsers underliggende enheder samt de nettostyrede virksomheder. Kontoret for Personale og Jura servicerer lederne bredt, udfærdiger ansættelseskontrakter, deltager ved overenskomstforhandlinger for det offentlige Grønland og håndterer personalesager. Enheden har en høj faglighed og et godt kollegialt fællesskab.

Dine opgaver vil omfatte:

 • Juridisk rådgivning af ledere i Grønlands Selvstyre om løn- og ansættelsesvilkår
 • Udfærdigelse af ansættelsesretlige skrivelser samt vejledninger og udfærdigelse af retningslinjer på området
 • Disciplinærsager  
 • Deltagelse i overenskomstforhandlinger
 • Udarbejdelse af personalepolitikker
 • Undervisning af medarbejdere og ledere i Grønlands Selvstyre i grundlæggende forvaltningsret og ansættelsesret
 • Servicering af Naalakkersuisut oq for Finanser herunder spørgsmål fra Inatsisartut
 • Varetagelse mæglingsmøder blandt andet i forbindelse med disciplinærsager, fratrædelsesaftaler og uenighed om lønindplacering

Kan du svare ja til flere af disse udsagn, er du måske vores nye kollega:

Faglige kompetencer:
 • Du er cand.merc.jur. cand.jur. eller har anden lignende juridisk baggrund
 • Du har interesse/erfaring med overenskomster inden for bl.a. sundheds-, kontor- og AC-området
 • Du har kendskab til individuel ansættelsesret, kollektiv arbejdsret og forhandling
 • Du har øje for de gode juridiske løsninger
 • Du har gode skiftlige samt mundtlige kommunikations- og formuleringsevner

Personlige kompetencer:
 • Du er som person positiv, serviceorienteret, imødekommende og udadvendt
 • Du er god til at samarbejde, sparre og dele din viden med kolleger
 • Du er ikke bange for at tage en udfordring op og følge den til dørs
 • Du befinder dig godt i en hverdag, hvor der arbejdes effektivt, struktureret og selvstændigt
 • Kendskab til det grønlandske samfund og sprog vil være en fordel

Vi tilbyder bl.a.

- Et arbejdsmiljø med engagerede kollegaer
- Et fagligt sparringsfællesskab på operationelt og taktisk niveau
- Personlige og faglige udviklingsmuligheder
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For den rette kandidat med flere års erfaring inden for ovenstående område kan stillingen besættes som specialkonsulent.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Tiltrædelse den 1. februar 2020 eller efter nærmere aftale.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Personalechef
Rikke Skram-Skuldbøl
Telefon +299 34 64 29 eller på mailadressen: risk@nanoq.gl  

For nærmere information om Grønlands Selvstyre, se www.naalakkersuisut.gl  og for information om Økonomi- og Personalestyrelsen se www.asa.gl

Ansøgningsfristen er d. 7. januar 2020.

Ansøgere må være forberedt på at gennemgå et testforløb.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia